Categorie: Duurzaamheid
5 Tips voor een energieneutraal kantoor

5 Tips voor een energieneutraal kantoor

Nederland is druk bezig met verduurzamen en dat is hard nodig. Volgens ons klimaat akkoord moet in 2030 onze CO2 -uitstoot met 49% zijn verminderd ten opzichte van 1990. Er moeten dingen gaan veranderen en daar dragen wij graag aan bij. Wij kondigden al aan dat wij ons meer willen inzetten voor duurzaamheid en wij willen jou daarmee helpen.

Klimaatakkoord juli 2018

Komende dinsdag presenteert minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat het nieuwe klimaatakkoord. Op een aantal punten zijn nog geen concrete afspraken tot stand gekomen. Toch hebben wij de hoofdlijnen uit dit akkoord met betrekking tot de zakelijke markt voor u op een rijtje gezet.