Vandaag 13 maart 2019 is het klimaatakkoord gepresenteerd. Het CPB en CBL zijn al maanden bezig met de berekeningen en vandaag is het rapport gepresenteerd.

klimaatakkoord

Je hebt natuurlijk om 13.15 gekeken naar de live uitzending op NPO1, maar mocht je het toch gemist hebben dan praten wij je bij, zodat je morgen bij het koffiezetapparaat mee kunt praten. De grote vraag waar het om draait is of het Nederland gaat lukken om de uitstoot van CO2 voldoende te verminderen.

Wat is dat hele klimaatakkoord nou?

Laten we maar bij het begin beginnen. Het klimaatakkoord is een afspraak tussen verschillende landen gemaakt in 1990 in Parijs. Nederland heeft hierbij als doel gesteld om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten. Nu blijkt alleen dat Nederland achter loopt ten opzichte van de andere landen. Met het klimaatakkoord dat er nu gepresenteerd is zou de achterstand verkleind worden. Kortom nog minder CO2 uitstoot dus.

Om te zorgen dat Nederland deze achterstand kan verkleinen zijn meer dan honderd bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden met elkaar om tafel gegaan. Hier hebben ze afspraken gemaakt om te zorgen dat deze doelstellingen alsnog behaald worden. De bedrijven zijn opgedeeld in vijf groepen, dit noemen we de verschillende klimaattafels. In december lag er al een akkoord met 600 voorstellen op tafel. Ondertussen zijn al deze voorstellen doorberekend en vanaf vandaag kunnen deze berekeningen door de politiek gebruikt worden voor het maken van afspraken.

Gaan we de doelstellingen halen? Nee.

Al voor het op het nieuws kwam was het iedereen duidelijk dat we de doelstellingen niet gaan halen. “Dat komt vooral door onzekerheden over verdere vormgeving van de afspraken, en over de manier waarop burgers en bedrijven zullen reageren op de voorgestelde beleidsprikkels.” De grootste reductie van broeikasgasuitstoot moet plaats vinden in de energiesector.

Om dit doel te behalen moet de politiek eerste de onzekerheden en angsten wegnemen en draagvlak creëren voor dit plan. Want de vraag is natuurlijk wie dit gaat betalen; de burger of het bedrijfsleven. De kosten om dit doel te behalen vallen echter wel lager uit dan verwacht. In 2018 werden deze kosten nog geschat op 3 tot 4 miljard euro, nu gaat men uit van 1,5 en 2 miljard euro.

Link to infographic: ''

Mocht je geïnteresseerd zijn in het hele rapport: hier lees je hem.

De vijf klimaattafels

Zoals bij de uitleg van het klimaatakkoord al gezegd werd, zijn er vijf klimaattafels. Wat dit per tafel inhoudt, lees je hier van minst vervuilende tafel naar meest vervuilende tafel.

Tabel-Emissiereductie

Het is niet gehaald, wat nu…

Het is nu aan het kabinet om te kijken hoe we deze doelen alsnog kunnen behalen. “Er moeten politieke keuzes gemaakt worden waarmee onzekerheden over het precieze effect van de voorgestelde maatregelen afnemen”, aldus het PBL. De reacties van minister Wiebes en premier Rutte verwachten wij later vandaag.

Lodewijk Asscher: “CO2-heffing onvermijdelijk”

De linkse oppositiepartijen zien de lagere inkomens slachtoffer worden van het klimaatakkoord. Lodewijk Asscher (PvdA) heeft al laten weten dat een CO2-heffing onvermijdelijk is. Jesse Klaver (GroenLinks) zegt dat de doorberekening laat zien dat juist de lage inkomens alles betalen in plaats van de bedrijven. Ook Lilian Marijnissen (SP) sluit zich hierbij aan, op Twitter plaatste ze “Draagvlak organiseer je niet door de energierekening te verhogen en de laagste inkomens de rekening te laten betalen”. Daaropvolgend: “Klimaatbeleid zal rechtvaardig zijn of niet zijn.” De meeste kosten zullen op de bedrijven drukken, toch zullen de gezinnen naar verwachting wel wat gaan merken van het akkoord. Een gemiddeld gezin zal er 0,4% op achteruitgaan tot 2030, hiervan zullen de middenklassers het meeste merken.

Wat betekent dit nu voor jou?

Dat weten wij ook nog niet dat moet het kabinet eerst op een rijtje gaan zetten. Zodra dat zover is, dan lees je het hier direct….to be continued dus.