Er wordt heel veel CO₂ uitgestoten in de wereld. Maar hoeveel draagt Nederland zelf nu bij aan de uitstoot van CO₂?

Klimaat protest

Klimaatakkoorden, eeuwige oproepen om te verduurzamen, milieuprotesten, je hoort er van alles over. Wij moeten verduurzamen, maar is Nederland dan echt zo slecht bezig of valt het allemaal wel mee?

Wereldwijde CO₂-uitstoot neemt ook in 2018 flink toe

In december 2015 is tijdens het Parijs Akkoord afgesproken dat de CO₂-emissie van fossiele brandstoffen teruggedrongen zal worden. Tot op heden is daar weinig zichtbaar van want de definitieve cijfers zijn helaas nog niet bekend. Naar schatting is de uitstoot zelfs met 2,7% gestegen tot een geschatte op 47,1 miljard ton per jaar.

grafiek wereldwijde CO₂ uitstoot
Op basis van de CO₂ uitstoot van 2017, gegevens van balcarbonatlas.org

In de bovenstaande grafiek is de top-tien verdeling van de wereldwijde CO₂ uitstoot verdeeld per land. De nummers 1 tot en met 10 van de wereld zijn in het totaal goed voor 68,4% van de totale CO₂ uitstoot, China staat met 38,3% op nummer 1. Dat betekent dus dat er 31,6% overblijft voor de 202 andere landen waar de CO₂ uitstoot van bekend is. Nederland staat op nummer 35 en is daarmee verantwoordelijk voor 0,47% van de wereldwijde CO₂ uitstoot.

De inwoners van de rijke oliestaten hebben de grootste CO₂ uitstoot per hoofd van de bevolking. De uitstoot van Qatar bedraagt 40 ton per inwoner, dat is vier keer zo veel als de inwoners van China uitstoten maar er zijn net wat meer chinezen dan Qatari. Qatar wordt gevolgd door inwoners van ons eigen Curacao, Letland, Bahrein, Verenigde Arabische Emiraten, Trinidad en Tobago, Maleisië, Saoedi-Arabië, Guatemala en daarna pas de Verenigde Staten. In de top 10 van de schoonste landen staan Denemarken, Finland, Nigeria, Estland, Zuid-Soedan, Myanmar, Tanzania, Zambia, Nederland en Togo. Wij Nederlanders kunnen dus niet zeggen dat wij het slecht doen in de wereld, wij staan namelijk op plek nummer 9 op basis van de CO₂-uitstoot per hoofd van de bevolking.

CO₂-uitstoot in Nederland

Door het verschil in grote in bedrijven is het lastig om de CO₂ uitstoot inzichtelijk te maken. Om het wel inzichtelijk te maken kijken we naar een gemiddeld huishouden. De gemiddelde energiegerelateerde CO₂ uitstoot ligt daar op 6,3 ton CO2 per jaar. Deze  bestaat uit 3 delen, aardgas, motorbrandstoffen en elektriciteit. Aardgas wordt het meeste gebruikt, voornamelijk voor de verwarming, dit komt neer op 2,45 ton. Daarnaast stoten we 2,24 ton aan motorbrandstoffen en 1,58 ton CO2 bij de productie van elektriciteit uit. Alles bij elkaar zou een gemiddeld huishouden 23 ton CO₂ per jaar uitstoten.

Wil je weten voor hoeveel uitstoot jouw huishouden verantwoordelijk is? Doe hier de CO₂ footprint check.

energieverbruik naar leverancier

CO₂ uitstoot van bedrijven wereldwijd

Metro Nieuws stelt dat 100 bedrijven verantwoordelijk zijn voor 71% van de wereldwijde CO₂ uitstoot. Zo stelt een ander nieuwsbedrijf zelfs dat één Chinees bedrijf zelfs verantwoordelijk is voor 14% van de wereldwijde CO₂ uitstoot. De vier bedrijven die het meeste CO₂ uitstoten, zijn allemaal staatsbedrijven van China, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. Andere gootvervuilers zijn BP en Shell.

CO₂ uitstoot van bedrijven in Nederland

In Nederland komt het grootste deel van de CO₂ uitstoot door de grotere bedrijven. Binnen deze bedrijven zitten veel verschillen maar we kunnen wel stellen dat ruim 50% van de totale CO₂ uitstoot van Nederland wordt veroorzaakt door slechts drie bedrijven. Deze uitstoot is drie maal de uitstoot van de huishoudens samen. De afgelopen vijf jaar is de uitstoot van deze bedrijven ook gestegen in plaats van gedaald.

De 10 bedrijven die het meeste CO₂ uitstoten zijn:
1. RWE Eemshaven centrale
2. Uniper centrale Maasvlakte
3. Tata Steel IJmuiden
4. Chemelot
5. Nuon Power Velsen
6. Shell Nederland Raffinaderij
7. Yara Sluiskil
8. RWE Amercentrale
9. ENGIE Centrale Rotterdam
10. Nuon centrale Hemweg

Vooral de eigenaar van Tata Steel, Theo Hanrar, ziet dat hij hier geen goede sier mee maakt. Daarom is hij druk bezig om zijn bedrijf te verduurzamen. Dit is niet eenvoudig, omdat erbij de productie van staal veel CO₂ vrijkomt, maar hij wil wel een samenwerking met de chemische industrie om procesgassen op te vangen en dit omzetten naar grondstoffen voor de chemische instructie en zo een kringloop te creëren waar geen CO₂ bij wordt uitgestoten. – Aldus NOS

Conclusie

Wereldwijd gezien is Nederland verantwoordelijk voor een klein deel van de CO₂ uitstoot. Per hoofd van de bevolking staan wij op de negende plek van de schoonste landen. Wat we kunnen doen om de wereldwijde situatie te verbeteren is onze handelspartners (bijvoorbeeld China) onze duurzame ontwikkelingen/technologieeen laten volgen. De impact die zij maken is namelijk veel groter. Deze landen zullen pas volgen als je zelf vooroploopt.
Ons doel is om uiteindelijk onze zakelijke klanten CO₂ neutraal te kunnen laten opereren. Dit doen we door het aanbieden en ontwikkelen van slimme producten en diensten. Meer weten?