GvO is de afkorting voor Garantie van Oorsprong. Bij de productie van hernieuwbare elektriciteit wordt voor elk megawattuur (MWh) een GvO aangemaakt. GvO’s dienen om te bewijzen dat de geleverde energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. Ze worden bijvoorbeeld door stroomleveranciers gebruikt om de stroometikettering juist uit te voeren en dienen als bewijs bij het verkrijgen van subsidies voor duurzame elektriciteitsproductie.

Voor elke 1.000 kWh die aan het netwerk wordt geleverd, krijgt de producent 1 verhandelbare GvO. De registratie van deze GvO wordt door CertiQ bijgehouden in een online portaal. CertiQ is een dochteronderneming van de landelijke netbeheerder TenneT en kan met behulp van meetwaarden uit uw elektriciteitsmeter GvO’s toekennen.


Wat staat er op een GvO vermeld?

  • • De energiebron waarmee de energie is geproduceerd en de begin- en einddatum van de productie;
  • • Of de garantie van oorsprong betrekking heeft op stroom of gas;
  • • De locatie van de installatie waar de energie is geproduceerd.

Wat kan je met een GvO?

Het is toegestaan om in Europa te handelen in Garanties van Oorsprong. Dat betekent dat u als producent uw GvO’s kan verkopen. Een GvO is 1 jaar geldig na de maand van productie en is in deze periode te verkopen. Het verkopen van een GvO gaat via het portaal van CertiQ. U heeft bij de aanvraag van uw SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) een account op CertiQ aangemaakt en een handelaar gekozen. Het wijzigen van de handelaar kan middels een e-mail aan Certiq te sturen.

Hoe verkoop ik mijn geproduceerde GvO’s?

GvO’s zijn geen onderdeel van het (terug)levercontract welke u heeft gesloten met VanHelder. Als u geen specifieke afspraken heeft gemaakt over het verkopen van uw GvO’s, dan worden deze nu overgeboekt naar het CertiQ account van de handelaar die u geselecteerd heeft bij de aanvraag van uw SDE subsidie. Zelfs als u nu al bij een andere leverancier klant bent. De GvO’s worden nu dus gratis naar deze partij overgeboekt. VanHelder® biedt voor uw verhandelbare GvO’s een vergoeding, neem contact met ons op voor een aanbod of ga naar onze webshop:

Hoe koop ik een GvO om mijn verbruik te vergroenen?

Het kan ook zo zijn dat u zelf geen GvO’s produceert maar wel groene stroom wilt gebruiken. Dat kan middels de aankoop van GvO’s. Bij VanHelder kunt u in onze webshop zelf kiezen van welke installatie u een GvO wilt kopen. Wij boeken deze GvO dan voor u af in het systeem van CertiQ en sturen u hiervan een aankoopbewijs op. Met dit bewijs kunt u aantonen dat de stroom die u gebruikt duurzaam is opgewekt en door welke installatie dat is gebeurt. U hoeft hiervoor geen leveringscontract te hebben bij VanHelder. Het vergroenen en afnemen van stroom zijn twee verschillende zaken.

Prijsontwikkeling

De prijzen voor GvO’s zijn door COVID 19 sterk gedaald. Wij verwachten echter dat de prijzen wel weer gaan aantrekken einde 2021. Door nu een afspraak te maken kunt u bij VanHelder in ieder geval tot het einde van dit jaar een marktconforme prijs voor de GvO’s krijgen.

Wie is VanHelder?

Voor ondernemers die geen tijd hebben voor vage energielabels maar wél voor heldere keuzes die bijdragen aan business. Voor bedrijven die 100% energieneutraal willen opereren of die simpelweg voordeel willen halen uit groene regelingen. Wat jouw energiedoelen ook zijn, onze slimme oplossingen helpen je ze te behalen. Raad en daad daarmee staan wij je bij.