Wat is het?

De laatste tijd neemt de energieopwek (en daarmee ook de teruglevering) van duurzame energie snel toe. Omdat niet overal op tijd de netwerkcapaciteit kan worden verhoogd, kunnen er lokaal transporttekorten ontstaan.

Dynamisch terugleveren is om ervoor te zorgen dat het netwerk niet overbelast wordt, waarbij teruglevering van bijvoorbeeld een zonnepark door de netbeheerder tijdelijk wordt beperkt. Dit kan gezien worden als een bedreiging, maar biedt ook een kans om te kijken naar oplossingen waarbij bedrijven flexibeler duurzame energie kunnen opwekken en verbruiken. Vraag en aanbod zullen geografisch nooit perfect in balans zijn, ookal ligt dit zonnepark tegenover het afnemende bedrijf en schijnt de zon het felst als de bakker zijn brood bakt.

Ik lever terug, wat moet ik doen?

Als basis maak je samen met de netbeheerder afspraken over de maximale teruglevering wanneer er een spanning boven de 50kVA kan worden geleverd. Een omvormer in de apparatuur meet real time of de spanningsgrens overschreden wordt. Is dit het geval? Dan wordt de teruglevering automatisch bijgeregeld. Meer informatie over afspraken met de netbeheerder staat hier: www.liander.com/dynamischterugleveren

Hoe kan dit slimmer?

Het aandeel zon- en windenergie wordt steeds groter, prognose is dat in 2030 het aanbod van zon op piek momenten het dubbele is van de vraag. Met alleen dynamisch terugleveren zou een groot deel van deze energie verloren gaan. Zakelijk Nederland heeft deze duurzame energie hard nodig om te groeien, om mooie producten en diensten aan te bieden. Door kortstondige energie-opslag te gebruiken ontstaat er meer flexibiliteit tussen vraag en aanbod. Op het gebied van energie opslag zijn er mooie ontwikkelingen, bijvoorbeeld door het Zweedse bedrijf Azelio. Dit bedrijf biedt de mogelijkheid om energie thermisch op te slaan, dit op een later tijdstip weer vrij te geven wanneer de vraag groter is, het aanbod lager en tegen een betere prijs.

Meer weten?

VanHelder zet zich in om bedrijven uiteindelijk CO2 neutraal te kunnen laten opereren. We geven graag antwoord op al je vragen. Je kunt ons 24/7 telefonisch bereiken op 020 205 0485. Per e-mail kan ook, stuur je vraag dan naar vraag@vanhelder.nl.