Het milieu, klimaatverandering, het broeikaseffect…Het afgelopen jaar niet weg te denken uit het nieuws. Dus besloten wij er ook nog een blog aan te wijden om namelijk uit te leggen hoe het nou allemaal echt zit. Want wat is CO₂ nou eigenlijk?

Co2 uitstoot

CO₂ of koolstofdioxide is een gas wat van nature in de atmosfeer voorkomt. Zonder dit gas zou leven niet mogelijk zijn, niks mis mee dus. In de loop van de jaren heeft de mensheid er echter  voor gezorgd dat er meer en meer van dit gas terecht is gekomen in de atmosfeer met als gevolg dat de aarde opwarmt omdat het een isolerende laag vormt voor warmte. De afgelopen 150 jaar is de hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer extreem hard toegenomen.

De verklaring hiervoor is vrij simpel, wij zijn met zijn allen steeds meer fossiele brandstoffen gaan verbranden, zoals kolen, olie en gas. Bij de verbranding komt dus CO₂ vrij. Van alle broeikasgassen is CO₂ is het voornaamste broeikasgas waardoor het klimaat op onze aarde nu aan het veranderen is. Dat is wat wij het versterkte broeikaseffect noemen.

Wat is het versterkte broeikaseffect?

Even een puntje over dit versterkte broeikaseffect. Broeikasgassen zijn nodig om de aarde warm te houden. Zonder de broeikasgassen zou het heel koud op de aarde zijn. Gemiddeld 18 graden Celsius onder nul, maar door de broeikasgassen ligt de temperatuur op gemiddeld 15 graden Celsius. Ongeveer 250 jaar geleden begon de uitstoot van broeikasgassen toe te nemen en sinds 140 jaar warmt onze aarde op. Dit is wat wetenschappers het versterkte broeikaseffect noemen. Het broeikaseffect zorgt er dus voor dat wij op een warme aarde wonen en het versterkte broeikaseffect zorgt ervoor dat de aarde als maar warmer wordt.

Hoe veroorzaken we met elkaar die koolstofdioxide?

Het koolstofdioxide die wij produceren komt dus van de verbranding van koolstofhoudende brandstoffen. Dit zullen we even inzichtelijk maken.

1 ton CO₂ stoot je uit wanneer je…

  • 319 liter diesel verbrand;
  • 7 keer naar Parijs vliegt;
  • 300 kilo standaard kantoorpapier verbruikt (dat zijn 53.400 velletjes);
  • 1600 km met de trein reist; of
  • 500 dagen lang adem haalt.

1 ton CO₂ ziet eruit als…

  • 500 CO₂ brandblussers;
  • een 200 m³ luchtballon; of
  • 125 m³ coca cola.

Om dezelfde ton CO₂ vervolgens weer op te slaan, moeten er 50 bomen een jaar lang groeien.

De verhouding tussen gas en CO₂

Het gas dat je bij ons kunt krijgen is voornamelijk afkomstig uit Groningen en Rusland. Er bestaat ‘CO₂ neutraal gas’, dit is gas dat ontstaat door de vergisting van organisch materiaal. Hierbij wordt de CO₂ uitstoot van aardgasverbranding gecompenseerd door de aanplant van bomen. Deze bomen nemen de CO₂ op waardoor de CO₂ uitstoot per saldo wordt gereduceerd tot nihil. Een punt van discussie is of deze CO₂ neutrale gassen wel echt zo duurzaam zijn. Nederland heeft namelijk lang niet genoeg organisch materiaal om te vergisten. Dit materiaal wordt daarom vanuit Amerika gehaald per (diesel)schip. Bij het varen komt er dus CO₂ uitstoot vrij. Dan punt twee, een boom verbrandt een stuk sneller dan hij groeit, het wordt dus niet volledig gecompenseerd. En punt drie, er is in Nederland niet genoeg plek om de bomen te kunnen plaatsen. Hiermee zijn wij van mening dat het groene gas dus helemaal niet zo groen is.

De verhouding tussen elektra en CO₂

In Nederland is 90% van de elektriciteit die wij opwekken afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen. Bij deze verbranding komt veel CO₂ vrij, de uitdaging is de komende jaren de opwek CO₂ uitstoot vrij te krijgen door middel van opwek uit “groene stroom”. In de praktijk blijkt dat deze opwek lang niet zo groen is als ons wordt voorgehouden.

Wil je hier meer over weten? Lees dan ook:De zin en onzin van “Groene elektriciteit”