Wat is het?

De CO2-Prestatieladder kent vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe hoger de trede waarop een bedrijf gecertificeerd is, hoe volwassener het bedrijf in CO2-management en hoe groter het voordeel bij een eventuele aanbesteding.

Niveau 1

Niveau 1 is eigenlijk de zgn. voetafdruk of hipper gezegd de footprint waarbij het verbruik van elektriciteit en of gas en het benzine/diesel verbruik van het wagenpark wordt opgeteld en op papier wordt gezet. Het gaat hierbij om het inzichtelijk maken van het verbruik zodat er goede keuzes gemaakt kunnen worden op het gebied van besparingen. Zo niveau 1 is binnen! Als klant bij VanHelder kan je via de portal heel makkelijk zelf zien wat de CO2 uitstoot is van de hoeveelheid verbruikte elektriciteit en/of gas.

Niveau 2

Niveau 2 is een verdere uitwerking door de hoeveelheden kWh en m3 per jaar in een .xls te zetten inclusief de eventuele teruglevering en de mate van vergroening middels garanties van oorsprong (GVO’s) met daarbij de hoeveelheid diesel en benzine wat er afgelopen jaar is verbruikt. Alle cijfertjes netjes onder elkaar en ook niveau 2 is gereed! In onze portal zijn alle verbruiken ook te downloaden in een .xls wat hiervoor wel zo handig is.

Niveau 3 t/m 5

Niveau 3 t/m 5 bouwt verder op de .xls bestanden waarbij ze moeten voldoen aan de ISO normering ISO-14064-1 en het zogenaamde Green House Gas Protocol. Het Green House Gas Protocol maakt onderscheid in verschillende scopes op basis van de oorsprong van het broeikasgas.

Scope 1: alle uitstoot die direct het gevolg is van eigen activiteiten

Scope 2: de indirecte emissies voor de energie die is ingekocht bij bijvoorbeeld VanHelder. De emissie vindt dan plaats bij het opwekken van de elektriciteit;

Scope 3: alle overige emissies als gevolg van de activiteiten van het bedrijf

Na het behalen van CO2-Prestatieladder niveau 3 is het gereed voor je eigen bedrijf. Niveau 4 en 5 richten zich op de keten en dus ook op de toeleveranciers.

CO2-Prestatieladder niveau 5 wil dat de toeleveranciers ook kwantitatieve informatie aanleveren over de CO2 impact van hun producten en diensten.

Meer weten?

Bij VanHelder helpen we je graag je energieverbruik inzichtelijk te maken en te vergroenen. Je kunt ons 24/7 telefonisch bereiken op 020 205 0485. Per e-mail kan ook, stuur je vraag dan naar vraag@vanhelder.nl. Of neem een kijkje op onze site http://www.vanhelder.nl.