Vrijdag wordt het nieuwe klimaatakkoord gepresenteerd. Momenteel zijn er al een paar dingen gelekt, zoals de verhoging van de energiebelasting op gas en de verlaging op die van elektra.

gas prijs gaat stijgen

Nederland moet van het gas af, dat is een uitspraak die we hoorden en het lijkt er op dat het kabinet met stimuleringsmaatregelen komt. Er lijkt een voorstel te liggen met een verhoging van de energiebelasting op gas. Het belastingtarief op elektra wordt dan verlaagd.

Energiebelasting gas stijgt met 10 cent tot 2026

In de komende jaren, startende in 2020, zal de energiebelasting op gas worden verhoogd met 10 cent per m3. Die energiebelasting bedraagt momenteel 35 cent en dit wordt dus verhoogd naar 45 cent. Voor 2020 is het plan dat de energiebelasting met 4 cent wordt verhoogd. Voor de jaren erop tot 2026 zal de belastingstijging 1 cent per jaar worden. Verschillende bronnen melden dit, maar het is onduidelijk of het nu om de EB, ODE of de som van EB en ODE gaat.

Lees ook: Het klimaatakkoord 2019, zonder akkoord.

Energiebelasting op elektra daalt met 5 cent

De energiebelasting op elektra zal met 5 cent per kWh dalen. Deze daling komt direct in 2020 en zal niet geleidelijk worden verlaagd zoals bij de verhoging op gas wel het geval is. Die zelfde bronnen melden dat de energiebelasting op elektra worden verlaagd met 5 cent. Ook hier is het niet helemaal duidelijk of het om de EB, ODE of de som van EB en ODE gaat.

Gemiddeld huishouden zal hier niks van merken

Voor een gemiddeld huishouden is het gasverbruik 1500 m3 per jaar, een verhoging met 10 cent betekent dat er in 2026 €150,- meer energiebelasting wordt afgedragen. Daar tegenover de elektra kosten, hier is het gemiddelde verbruik van een huishouden 3000 kWh. De verlaging van 5 cent komt neer op €150,-. Per saldo merken huishoudens niets. Het zijn namelijk de bedrijven die mogen opdraaien voor de energietransitie en niet de huishoudens. Wij verwachten dan ook dat het belastingtarief voor elektra in de overige belastingschijven verhoogd zal worden. Van de heffingskorting, met name interessant voor huishoudens is bekend dat deze verhoogd zal worden (je krijgt thuis dus meer terug). Natuurlijk is het wel zo dat bedrijven al deze kostenstijgingen door zullen berekenen in hun verkoopprijzen.

Lees ook: Energiekosten 2019 voor de zakelijke klant ook hoger.

Overige regelingen die al gelekt zijn

De land- en tuinbouw sector krijgt bijna een miljard aan subsidies om de komende 10 jaar te kunnen verduurzamen. Deze subsidies moeten natuurlijk door iemand worden opgebracht, het leeuwendeel door het bedrijfsleven. Het CPB heeft berekend wat dit zal betekenen voor de portemonnee, vrijwel alle maatregelen zullen leiden tot een lastenverzwaring voor ons allen.

Vrijdag zullen de andere regelingen bekend gemaakt worden tijdens de presentatie van het klimaatakkoord, wij wachten in spanning af.