De ophef over het gas wat we uit Slochteren halen kan je niet ontgaan zijn. Toen begin 2018 er een aardbeving plaatsvond met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter, gemeten in Zeerijp, werd de ophef pas echt groot. Niet gek dat kort hierna het Kabinet besloot dat de gaswinning zo snel mogelijk moet worden afgebouwd. Er mag niet meer gas gewonnen worden dan er noodzakelijk is voor de levering. Het streven is dat er in 2030 geen gas meer wordt gewonnen in het Groningse Slochteren.

Afbouw Groningergas

Minister Wiebes probeert zich tegen de afbouw te verzetten, echter geeft de Raad van State hem hierin geen gelijk. Zij hebben daarom ook het gaswinningsbesluit wat hij geschreven heeft vernietigt. Gezien een gasjaar eindigt op 30 september heeft het voor dit jaar geen gevolgen, maar wel voor volgend jaar.

In 2014 werd er nog zo’n 42 miljard kuub gas uit de grond gehaald, in 2015 was dit al afgenomen tot 24 miljard kuub.

De drie bezwaren van Wiebes

Wiebes had in het gaswinningsbesluit opgenomen dat de grootverbruikers over moeten stappen op hoogcalorisch gas. Dit zou zorgen voor een besparing van 4,4 miljard kuub gas uit Groningen. Alleen zag Wiebes hier na verloop van tijd geen meerwaarde meer in waardoor hij dit voorstel schrapte. De negen grootste grootverbruikers zouden hierdoor namelijk gedwongen over moeten stappen en dat zag hij niet zitten. De Raad vond dit echter niet voldoende gemotiveerd.

Verschillende tegenstanders vinden dat de export naar het buitenland toe ook sneller kan worden afgebouwd. Wiebes wil dit graag bespreken met de landen, maar andere maatregelen zouden volgens hem niet mogelijk zijn. In de komende jaren zal de export afnemen met 2 miljard kuub gas per jaar. Wat Wiebes hier daadwerkelijk mee gedaan heeft is eigelijk niet bekend.

Tot slot hebben we de afname van de tuinders nog. Hierin heeft een daling van een kwart plaats gevonden tot 3 miljard kuub per jaar. Wiebes is hierdoor van mening dat het aannemelijk is dat de vraag nog verder zal gaan afnemen. Hoe hij bij dit standpunt komt is volgens de Raad onduidelijk.

Wiebes wordt aan het werk gezet

Met het gaswinningsbesluit die door de Raad van vernietigd is, wordt Wiebes weer aan het werk gezet. Er zal een nieuw besluit moeten komen die wel voldoet aan de eisen en de belangen voor de inwoners van Groningen. In 2022 moet de gaswinning onder de 12 miljard kuub per jaar liggen en in 2030 zal er geen gas meer gewonnen worden.

Om deze doelen te bereiken zullen er goede plannen gemaakt moeten worden. En aangezien de vorige plannen na protest van verschillende organisaties en de burgers van Groningen werden afgekeurd, mag de minster opnieuw aan de slag.