Vanaf 2023 gaat de overheid een aantal veranderingen doorvoeren op het gebied van energiebelasting en energieprijzen. Lees wat er voor u gaat veranderen.

Prijsplafond

Wat is het?
Het prijsplafond is bedoeld om de energierekening minder hoog te maken. Dankzij het prijsplafond betaalt u in 2023 een maximale prijs voor elektriciteit en gas tot een verbruik van 2.900 kWh voor elektriciteit en 1.200 m3 voor gas. Dit heet het verbruiksplafond. Verbruikt u meer elektriciteit of gas dan het verbruiksplafond? Dan betaalt u over alles wat boven deze grens verbruikt wordt de actuele tarieven volgens uw energiecontract.

Welk tarief ga ik betalen met het prijsplafond?
Het prijsplafond geldt voor het verbruiksplafond. Dat is vastgesteld op 2.900 kWh elektriciteit en 1.200 m³ gas per jaar. Over dit verbruik betaalt u een maximaal tarief van € 0,40 per kWh en € 1,45 per m³, incl. btw en energiebelasting. Zonder energiebelasting incl. btw is dit € 0,2475 per kWh voor elektriciteit en € 0,8573 per m³ voor gas.

Hoe werkt het?
Eigenlijk krijgt u van de Nederlandse overheid per maand een hoeveelheid energie welke tegen de vaste tarieven van het prijsplafond worden afgerekend. Deze hoeveelheid energie per maand is bepaald aan de hand van een gemiddeld verbruiksprofiel in Nederland. Zo verbruiken gezinnen in Nederland in de wintermaanden meer gas dan in de zomer, u krijgt dan ook van de overheid in de wintermaanden meer volume per maand tegen de vaste prijzen van het prijsplafond. Deze volumes per maand heten profielfracties waarvan wij hieronder een voorbeeld hebben opgenomen. Alles wat in de betreffende maand boven deze profielfractie volumen meer verbruikt rekent u af tegen de afgesproken tarieven in uw energiecontract.

Voorbeeld: u verbruikt in de verbruiksperiode januari tot en met 30 juni 1.500 kWh en 1.000 m3, dan valt 1.433 kWh in het basisverbruik wat wordt afgerekend tegen het prijsplafond. De rest (1.500-1.433=67 kWh) wordt afgerekend tegen het volume gewogen commerciële tarief over de verbruiksperiode. Van de 1.000 m3 valt 706 m3 in het verbruiksplafond wat wordt afgerekend tegen het prijsplafond. De rest (1.000-706=294 m3) wordt afgerekend tegen het volume gewogen commerciële tarief over de verbruiksperiode.
In feite wordt er dus per verbruiksperiode bekeken hoeveel u afwijkt ten opzichte van het gemiddelde verbruik. In onderstaande tabel staan de maandverbruiken voor elektriciteit (kWh) en gas (m3) welke vallen onder het verbruiksplafond. Het dus zaak om niet meer dan deze hoeveelheden te verbruiken.

Wanneer gaat het prijsplafond in?
Het prijsplafond betreft een tijdelijke maatregel die op 1 januari 2023 in gaat en tot het einde van het jaar doorloopt.

Hoe is het prijsplafond in uw voorschot van januari berekent?
Het prijsplafond wordt maandelijks in uw voorschot verwerkt, dit doen wij door elke maand 1/12 van het prijsplafond volume te vermenigvuldigen met een correctietarief. Het correctietarief is het verschil tussen uw contractprijs waar het voorschot op is gebaseerd minus het prijsplafond tarief.

Voorbeeldmaand gas

1/12 van prijsplafond volume voor gas (1.200 m3 ) = 100 m3

Uw contractprijs voor de betreffende periode =  € 1,99529 incl. btw per m3

De maximale prijs voor het prijsplafond = € 0,857335 incl. btw per m3

Het correctietarief voor de periode = € 1,99529 – € 0,857335 = € 1.13794

Het correctiebedrag voor de periode = 100 m3 * – € 1,13794 =  – € 113,79

Het bedrag – €113,79 wordt in mindering gebracht op uw voorschotfactuur

p.s De daadwerkelijke verrekening vindt plaats op uw jaarafrekening. Daar wordt gekeken wat het daadwerkelijk correctietarief is aan de hand van de tarieven of tarief in uw contract. Dit tarief gaat dan maal de opsomming van het maandelijkse gealloceerd volume van het prijsplafond.

Voor wie gaat het prijsplafond gelden?
Het prijsplafond geldt voor huishoudens en bedrijven met een kleinverbruik aansluiting. Een kleinverbruik aansluiting is dan kleiner of gelijk aan 3*80 Ampère en kleiner dan <G40 (40m3/uur) voor gas. Het gaat om aansluitingen die op het leveradres zijn bedoeld om te wonen, werken of verblijven (de aansluiting dient een verblijfsfunctie te hebben).

Komt er ook een prijsplafond / compensatie voor mkb-bedrijven?
Voor energie-intensieve mkb-bedrijven komt er een speciale compensatieregeling, hierin is uw energiebedrijf geen partij. Deze regeling zal via het RVO gaan lopen. De Tegemoetkoming EnergieKosten (TEK) voor energie-intensieve mkb’ers is een regeling speciaal voor mkb-bedrijven die veel energie gebruiken. De TEK-vergoeding is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister en de jaaromzet is maximaal €50 miljoen. Om in aanmerking te komen moeten zij naast de eis van energie-intensiviteit (de hoogte van de energiekosten komt minimaal overeen met 7% van de omzet) een jaarlijks verbruik hebben dat hoger is dan 5.000 m3 gas óf 50.000 kWh elektriciteit. De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh elektriciteit. RVO gaat de TEK-regeling uitvoeren in opdracht van het ministerie van EZK. Op www.rvo.nl/tek is daarom voor ondernemers een ‘houd me op de hoogte-pagina’ opengesteld. Wij als leverancier hebben geen rol in deze regeling. De TEK-regeling biedt tijdelijke ondersteuning en is bedoeld voor de energiekosten in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Op dit moment kunt u nog geen TEK aanvragen. U kunt de eerste steun waarschijnlijk vanaf 1 januari 2023 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

BTW, Energiebelasting (EB), Opslag Duurzame Energiebelasting en Heffingskorting 2023

Ieder jaar presenteert het kabinet op Prinsjesdag de voorstellen van de belastingtarieven voor het daaropvolgende jaar.  De energiebelasting wordt elk jaar op 1 januari vastgesteld en is bij iedere energieleverancier hetzelfde:

  • BTW op energie wordt weer 21%, deze was tijdelijk 9% in 2022;
  • De Opslag Duurzame Energie (ODE) wordt voor alle schalen € 0,00 en verwerkt in energiebelasting (EB);
  • De energiebelasting (EB) in de eerste schaal (tot 10.000 kWh en tot 170.000 m3) wordt ongeveer € 0,59 per m³ gas en € 0,15 per kWh elektriciteit (incl. 21% BTW);
  • De vermindering energiebelasting voor 2023 zal € 596,85 (incl. 21% BTW) bedragen, dit was € 824,77 in 2022. De vermindering energiebelasting is een teruggave van de belastingdienst die wij als leverancier elke maand bij uw in mindering brengen.

Netwerkkosten 2023

De kosten van de netbeheerder voor kleinverbruikers zijn onderdeel van de energierekening die wij als leverancier bij u in rekening brengen en afdragen aan de netbeheerders. De netbeheerders hebben aangegeven dat er voor 2023 een stijging wordt voorzien van 40% voor elektriciteit en 20% voor gas. De kosten zullen daarmee in 2023 gemiddeld met 92-138 euro per jaar stijgen, wat neerkomt op 8-12 euro per maand. De netbeheerders beseffen dat dit een forse stijging is, zeker in combinatie met de hoge energieprijzen. De netbeheertarieven staan onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De mate van de stijging is afhankelijk van de grootte van de aansluiting en het verbruik, u kunt het specifieke bedrag voor uw situatie terugvinden op de website van uw netbeheerder.

Meer weten?

We geven graag antwoord op al je vragen. Je kunt ons 24/7 telefonisch bereiken op 020 205 0485. Per e-mail kan ook, stuur je vraag dan naar vraag@vanhelder.nl.