De SDE+ is een subsidie voor zakelijke grootverbruikers die duurzame energie opwekken via o.a. zon en wind. Om ervoor te zorgen dat in Nederland de energietransitie van fossiele brandstof naar duurzame opgewekte energie gaat biedt de overheid de SDE+(+) subsidie. Deze subsidie zorgt ervoor dat het aantrekkelijker wordt om duurzame energie op te wekken.

Hoe werkt de SDE subsidie?

De overheid vergoedt met deze subsidie het verschil tussen de kostprijs van de opgewekte duurzame energie (basisbedrag/indieningbedrag) en de marktwaarde van geleverde energie (correctiebedrag). De subsidie is dus niet een standaard bedrag maar is afhankelijk van de marktwaarde van energie en de kosten van het realiseren van een project. Dan is er ook nog de basisenergieprijs. Dit is een bodemprijs die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt bepaald. Als het correctiebedrag daalt onder deze bodemprijs, dan wordt deze bodemprijs in mindering gebracht op uw subsidiebedrag en dus niet het correctiebedrag. Zo heeft de overheid altijd een maximum bedrag wat ze kwijt zijn aan de subsidie en zo niet voor grote onvoorziene kosten komen te staan. De subsidie wordt toegekend voor een periode van 12 tot 15 jaar waarbij de subsidie uitbetaald wordt op basis van de werkelijke hoeveelheid opgewekte duurzame energie.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

EPEX verloop

Het bedrag wat de SDE aanvrager krijgt ieder jaar is dan gelijk aan de subsidie + de marktvergoeding. De marktvergoeding die krijgt de aanvrager van VanHelder. Hier later meer over.

De subsidie is dus afhankelijk van een aantal factoren.

Laten we deze factoren even 1 voor 1 bekijken;

Het basisbedrag is de gemiddelde kostprijs van een installatie (bijvoorbeeld zonnepanelen) uitgedrukt in €/kWh plus een (kleine) winstmarge. Het basisbedrag wordt ieder jaar per productgroep door de overheid bepaald en toegewezen aan de eigenaar die een dergelijke installatie in hetzelfde jaar bouwt. Dit basisbedrag staat dan voor de gehele looptijd van de aanvraag vast, meestal 15 jaar bij zonnepanelen.

Het correctiebedrag is het bedrag dat de RVO denkt dat je hebt gekregen van je energiemaatschappij. Het correctiebedrag bestaat uit het ongewogen gemiddelde van de uurprijzen op de EPEX- beurs (zie https://vanhelder.nl/zakelijke-energie/actuele-beursprijzen) over een jaar gecorrigeerd voor profileringskosten en onbalanskosten en indien de elektriciteitsprijs voor een langere periode onder nul is. Profileringskosten en onbalanskosten zal ik even verder toelichten. Doordat iedereen op dezelfde tijd produceert en teruglevert, namelijk als de zon schijnt of de wind waait, zal je over het algemeen stuk minder krijgen voor de stroom die je teruglevert dan de ongewogen gemiddelde EPEX prijs. Dit zijn de profileringskosten. Tevens wordt de aanvrager gecompenseerd voor onbalanskosten die optreden. Onbalanskosten zijn kosten die ontstaan door afwijkingen tussen enerzijds de day ahead-productievoorspelling en anderzijds de gerealiseerde productie van windturbines en zonnepanelen. Deze afwijkingen zijn vooral het resultaat van weersvoorspellingen een dag van te voren die afwijken van het werkelijke weer (daadwerkelijke windsnelheid en zoninstraling) op het moment van productie. De onbalanskosten zijn bij productie van hernieuwbare energie behoorlijk hoog aangezien het voorspellen van het weer een moeilijke en zeer precieze bezigheid is en je al snel er voor een gedeelte naast zit met je voorspelling. De profiel- en onbalanskosten worden bepaald aan de hand van door marktpartijen vertrouwelijk aangeleverde data, dus niet door de overheid zelf. De profielafslag bedroeg 14% en de onbalansafslag bedroeg 23% voor zon opwek over het jaar 2020. De afslagen zijn dus behoorlijk.

De basisenergieprijs is dus een bodemprijs die de overheid heeft gesteld, waarvan ze denken dat iedere aanvrager van de subsidie altijd wel minimaal ontvangt van zijn energieleverancier. Dit geeft ook een maximum aan het subsidie bedrag die de overheid dan maximaal per jaar kwijt is. Dit is vooral fijn voor het budgetteren bij de overheid zelf.

Er kunnen 3 situaties ontstaan waar je meer of minder dan het basisbedrag krijgt.

  • 1. Het correctiebedrag is in een jaar boven het basisbedrag. Dan krijg je dus meer dan het basisbedrag aangezien het bedrag wat je krijgt als marktvergoeding hoger ligt dan dit bedrag. Dit is het geval bij jaar 13 en 14 in het schema.
  • 2. Het correctiebedrag in een jaar is beneden de basisenergieprijs. Dan wordt het verschil niet taangevuld door subsidie en zal je minder ontvangen dan het basisbedrag. In het schema is dit het geval bij jaar 2 en 3.
  • 3. De marktvergoeding die je van je energieleverancier krijgt wijkt af van het correctiebedrag die de overheid achteraf bepaalt. Heb je meer ontvangen van je energieleverancier dan het correctiebedrag dan is dit gunstig voor de aanvrager. Heb je minder ontvangen dan is dit nadelig voor de aanvrager.

SDE volgend

Om het risico te verkleinen voor de aanvrager van de SDE subsidie is het zaak om de marktvergoeding van je teruglevering zo dicht mogelijk bij het correctiebedrag te krijgen, dit kun je bereiken door te kiezen voor een variabel contract, waarbij je de EPEX uurprijs voor je teruglevering krijgt. Zo heb je de kosten van profilering voor een groot gedeelte opgelost, aangezien je je daadwerkelijke productie maal de uurprijs ontvangt. Tevens kun je meestal bij je energieleverancier kiezen voor een opslag/afslag waarbij de onbalanskosten bij hen ligt. Zo betaal je voor je onbalans bij bijv. VanHelder maar krijg je deze terug van de overheid middels een afslag op het correctiebedrag. Zo zal je ieder jaar met je marktvergoeding heel dicht bij het correctiebedrag zitten.

Het RVO betaalt maandelijks een voorschot op de subsidie, de hoogte van de voorschotten zijn 80% van de geschatte energieproductie maal een geschat correctiebedrag. Deze wordt bepaald door het Planbureau voor de Leefomgeving. De RVO corrigeert het subsidiebedrag ieder jaar. De hoogte van dit voorschot is afhankelijk van uw opwek-geschiedenis en de huidige marktprijzen.

Zodra het correctiebedrag en de jaarlijkse productie van de aanvrager, meestal is dit zo rond april, bekend wordt zal er een jaarlijkse afrekening plaatsvinden tussen uw ontvangen voorschotten en de subsidie waar u in dat jaar recht op had. Dit kan positief dan wel negatief uitpakken voor de aanvrager.

Ik heb hieronder nog een cijfervoorbeeld toegevoegd.

MLOEA

Indien u veel meer opwekt dan verbruikt kan het interessant zijn om de levering te scheiden van de teruglevering middels een MLOEA  (Meerder Leveranciers Op Een Aansluiting) constructie. https://blog.vanhelder.nl/elektriciteit/mloea/

Meer weten?

We geven graag antwoord op al je vragen. Je kunt ons 24/7 telefonisch bereiken op 020 205 0485. Per e-mail kan ook, stuur je vraag dan naar vraag@vanhelder.nl.