Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een energieverbruik van maximaal 225 kWh per mper jaar. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het kantoor per 1 januari 2023 niet meer gebruikt worden. De controle vindt plaats door de gemeente waar het kantoorgebouw gevestigd is.

Uitzonderingen

1- de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;

2- de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100m2;

3- het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;

4- het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;

5- het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;

6- het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;

7- de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Stappenplan

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/08/infographic-beslisboom-energielabel-c-kantoren.pdf

Meer weten?

We geven graag antwoord op al je vragen. Je kunt ons 24/7 telefonisch bereiken op 020 205 0485. Per e-mail kan ook, stuur je vraag dan naar vraag@vanhelder.nl.