Op de energiemarkt is het mogelijk om geld te verdienen. Een van de mogelijkheden om geld te verdienen is door het leveren en/of verbruiken van noodvermogen.

noodvermogen

Energieleveranciers kopen energie in gebaseerd op voorspellingen voor het gebruik voor de komende dag, week of maand. Deze energie kopen de leveranciers in bij energieproducenten. Op verschillende manieren wordt er aan de vraag voldaan, door zonne- en windenergie en uit centrales. Alleen uit de energie opgewekt uit centrales valt invloed uit te oefenen. De hoeveelheid die hier opgewekt dient te worden, moet worden afgestemd op de duurzame energie productie. Het is echter niet mogelijk om dit volledig op elkaar af te stemmen. Je weet immers nooit wat de daadwerkelijke afname wordt of hoeveel duurzame energie er wordt opgewekt. De verschillen die hier ontstaan noemen we onbalans. De meeste onbalansen heffen elkaar gedeeltelijk op, als de wind opwek laag is en de zonnen opwek hoog dan heft de onbalans elkaar op.

Wat is noodvermogen?

Noodvermogen is TenneT’s middel om balans op het elektriciteitsnet te handhaven. Met de komst van duurzame energie, zoals zon en wind, is er meer fluctuatie in de hoeveelheid beschikbare energie. Als back-up heeft TenneT daarom contracten afgesloten met verschillende partijen die noodvermogen kunnen leveren. Als TenneT dit noodvermogen nodig heeft, dan kunnen zij dit afroepen. Je kan hier als partij aan deelnemen op het moment dat jij je energieconsumptie en/of -productie snel kan aanpassen. In 2018 werden aansloten partijen gemiddeld één keer per maand afgeroepen. Dit duurde gemiddeld tussen de 15 en 60 minuten.

Soorten noodvermogen

Er zijn twee soorten noodvermogen, opregelend noodvermogen en afregelend noodvermogen.

Opregelend noodvermogen

Wanneer er een tekort is aan elektra kan er beroep worden gedaan op het opregelend noodvermogen. Dit wordt bijvoorbeeld geregeld door bedrijven die hun energie productie makkelijk kunnen verhogen of hun afname kunnen verlagen.

Afregelend noodvermogen

Wanneer er een overschot aan elektra is aan elektra kan er beroep worden gedaan op het afregelend noodvermogen. Dit kan op twee manieren, bedrijven gaan meer energie verbruiken, door bijvoorbeeld energie op te slaan in batterijen of ze gaan minder energie opwekken.

Meedoen met noodvermogen leveren

Om mee te kunnen doen met noodvermogen moet een bedrijf 20 MW beschikbaar kunnen stellen. Gezien dit echt super veel is, zijn er verschillende noodvermogen pools waar je je kan aanmelden om zo mee te kunnen doen met noodvermogen leveren. Het leveren vereist geen active rol en heeft meestal geen grote implicaties voor het eigen productieproces.

Het voordeel van meedoen:

  • Maandelijks een vaste vergoeding en bij afroep een extra variabele vergoeding die de kosten dekt;
  • Hogere vergoeding bij uren met schaarste aan noodvermogen; en
  • Extra vergoeding bij 24/7 beschikbaarheid.

VanHelder heeft geen eigen noodvermogenpool, maar als jij als klant hier interesse in hebt dan willen wij je graag helpen met het kiezen van de juiste noodvermogenpool.

Hoe verdien ik geld met noodvermogen?

Als Tennet een afroep doet en je hieraan mee doet, dan krijg je een variabele vergoeding van minimaal €200,- per MWh die je levert, vaak is dit hoger.

Geld verdienen met noodvermogen doe je op het moment dat je je aanbied om noodvermogen te leveren. Op dat moment verdien je namelijk een vaste vergoeding voor het beschikbaar stellen van je stroom. Hier komt nog bovenop krijg je nog extra vergoedingen zoals hierboven vermeld staat.