Vandaag (13-2-2018) maakte minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bekend aan de Tweede Kamer dat honderdduizenden bedrijven jaarlijks moeten gaan rapporteren welke maatregelen ze hebben genomen om energie te besparen. De bewijslast wordt omgedraaid om zo de doelen van het Energieakkoord te halen. 

gasmeter

Wettelijke verplichting om te besparen

In de wet (artikel 2.15 van het activiteitenbesluit milieubeheer) staat dat bedrijven die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ gas verbruiken, verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen, die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dat is vergelijkbaar met een kantoorpand of een grote winkel. Dit wordt sinds 1 juni 2016 strenger gecontroleerd. Als bedrijf dien je hier actie op te ondernemen door te meten, te monitoren en zo mogelijk optimalisaties door te voeren. Daarmee kan het bedrijf aantonen dat het actief bezig is met de energiehuishouding. Dit geldt voor alle bedrijven, maar vooral bij grootverbruikers is de kans op controle reëel.
Bij VanHelder zijn we dagelijks bezig met optimalisatie van energieverbruik en weten we welke maatregelen genomen kunnen worden, die door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) erkend zijn. Op deze manier kunnen vervelende maatregelen (bestuursrechtelijk en strafrechtelijk) voorkomen worden.

Besparingsadvies, energie consultancy

Bij VanHelder kunnen wij de slimme meter van een bedrijf op aanvraag uitlezen en het verbruik analyseren. Wij brengen vervolgens op de verschillende onderdelen van de factuur een advies uit. Daardoor maken we open en transparant inzichtelijk hoe bespaard kan worden.
Wij helpen vervolgens graag om deze besparing door te voeren en kijken naar de 3 onderdelen waar uw energiekosten uit bestaan:
– Leveringskosten
– Netbeheerkosten
– Kosten voor de meetdiensten

Wat kan VanHelder nu al voor je doen?

Wij adviseren proactief over het belang van meten, inzicht vergaren en optimaliseren. Met onze eigen gratis energie-consultancyservice gaan wij op zoek naar de optimale en maximale besparing op de totale energiekosten.
Op basis van een no-nonsense en verifieerbare aanpak helpen we klanten zonder wachtmuziekjes en keuzemenu’s. We zijn 24/7 bereikbaar voor een Helder verhaal. Open en transparant. Ben je nieuwsgierig? Bel 020-2050485 of bekijk ook eens ons YouTube kanaal.