In de politiek moeten wetten gemaakt worden om de burgers te beschermen voor hun privacy, maar zijn deze maatregelen voor bedrijven nou ook echt nodig?!

bescherming

Afgelopen weekend (24 en 25 maart 2018) is er een zogenaamde voorjaarsrelease uitgevoerd door Energie Data Services Nederland (EDSN). Dit deden zij in opdracht van de Netbeheerders, de Vereniging Nederlandse Energie Data Uitwisseling (NEDU) en andere met name grote marktpartijen, zoals de NEE-groep waar Nuon, Essent en Eneco lid van zijn.

EDSN is de facilitator van de energiemarkt en heeft naar eigen zeggen als doel: het faciliteren van de vrije markt in de energiesector.

De klantsleutel voor de energiesector

Nu de nieuwe privacywetgeving (AVG) in werking gaat treden, is er voor de energiesector alvast een klantsleutel geïntroduceerd. De klantsleutel moet ervoor zorgen dat bepaalde energiegegevens, zoals het jaarverbruik en de huidige leverancier niet in te zien zijn door partijen die hier überhaupt geen toegang toe zouden mogen hebben. Denk hierbij aantussenpersonen, collectieven en de deur aan deur verkopers. De deur aan deur verkopers worden overigens weer door de grotere energiereuzen en gelukzoekers ingehuurd, zoals Nuon, Essent, Eneco/Eneco of marketing partijen zoals VandeBron en Qurrent.

Oké en dan nu?!

De ‘klantsleutel’ bestaat uit de laatste drie cijfers van een iban-nummer of de geboortedatum. Ok prima, geen deur aan deur verkopers meer voor energie, super toch? Zeker alleen hoe zit dit dan bij bedrijven waar de inkoper vaak wisselt, redelijk idioot toch om dan naar een geboortedatum te vragen? Nee bankrekening mag ook..euh een bedrijf heeft vaak meerdere rekeningen? Het gevolg hiervan is in onze optiek dat de toch al lastige energiezaken nu nog minder transparant worden voor de zakelijke klant en dat deze nu nog makkelijker inslaapt en minder grip heeft op z’n energiezaken.

Wij hebben de oplossing

VanHelder heeft maar een doel en dat is helderheid in energiezaken bieden. Voor consumenten vinden we de klantsleutel enigszins begrijpelijk, maar voor bedrijven zien we de markt weer op slot gaan. Kansloos!

Gelukkig hebben we ruim van tevoren alles goed ingericht en zijn we er klaar voor, maar er is een vraag waar niemand antwoord op kan geven: Waarom wordt de fysieke capaciteit van een aansluiting pas vrijgegeven als je een klant overneemt? De fysieke capaciteit bepaalt (voor een groot deel) de netwerkkosten. Wij denken dat de netbeheerders dit wel weten maar inkomsten zien verdwijnen door meterverlichting adviezen die VanHelder biedt. Veel bedrijven hebben namelijk een te grote meter hangen voor het verbruik, en hoe groter de meter hoe dikker de rekening van de netbeheerder. En de netbeheerder zal natuurlijk nooit haar eigen verdienmodel om zeep helpen of pro-actief te kennen geven dat het wel wat minder kan. Met het geheim houden van deze capaciteit houdt de netbeheerder haar kip met de gouden eieren lekker voor zichzelf.

Neem contact op met VanHelder dan regelen we de meterverlichting alsnog en bespaar je structureel op je netbeheerkosten.