Gisteren was het Prinsjesdag en werden de kabinetsplannen samen met de miljoenennota gepresenteerd. Hier is ook de energiebelasting besproken en daar vertellen we je graag meer over.

Een opvallend punt uit de kabinetsplannen is dat de energiebelasting omlaag gaat voor elektriciteit. In maart dit jaar zei minister Wiebes nog dat de belasting in 2019 nog niet omlaag kon, in 2020 zal dit dus wel degelijk het geval zijn.

Belastingdeel van de energierekening daalt

De energierekening bestaat uit verschillende delen. Waaronder vier verschillende soorten belastingen.

  • Energiebelasting: met verschillende bedragen per staffel voor elektriciteit en gas;
  • De opslag duurzame energie (ODE): de opbrengsten hiervan gaan naar subsidies van duurzame energie;
  • Belastingvermindering: een vast bedrag dat u terugkrijgt van de overheid om de hoogte van uw rekening te compenseren, en
  • btw.

Een gemiddeld huishouden verbruikt 1.179 m3 gas en 2.525 kWh elektra per jaar. Voor dit verbruik zou het belastingdeel in 2020 €100 lager liggen dan in 2019. Dit gaat alleen over het belastingdeel, voor de totale energierekening kunnen we niks zeggen. Dit is afhankelijk van wat de prijzen op de energiemarkt doen.

Energiebelasting: tarief elektriciteit eerste schijf omlaag

Hoe meer elektriciteit er verbruikt wordt, hoe meer belasting je moet betalen. De meeste huishoudens blijven met hun verbruik in de eerste schijf hangen, bedrijven zitten veelal in meerdere schijven. Hoe hoger het verbruik, hoe lager het tarief. Energiebelasting kent namelijk een degressief tarief. Alleen het tarief in de eerste schijf gaat omlaag. Het tarief in deze eerste schijf is 9,86 cent per kWh en dat zal met 0,09 cent dalen tot 9,77 cent per kWh. De komende jaren zal dit tarief nog verder gaan dalen.

Energiebelasting: tarief aardgas omhoog

Ook bij gas geldt dat je per m3 energiebelasting betaalt, ook hier is een degressief tarief. De belasting in de eerste schijf gaat hier omhoog. Op dit moment is de eerste schijf 29,31 cent per m3 hier zal in 2020 een verhoging van 3,99 cent per m3 bijkomen en daarna stijgt het de 6 jaren daarna elk jaar met 1 cent per m3. In 2020 zal schijf 1 dus 33,30 bedragen.

Deze maatregel zorgt ervoor dat huishoudens en bedrijven overstappen van aardgas naar elektrische en meer duurzame warmteopties.

Bedrijven betalen meer voor Opslag duurzame energie (ODE)

De opslag duurzame energie (ODE) zal de komende jaren flink stijgen en vooral de grotere verbruikers/bedrijven zullen dit merken. Het kabinet is van mening dat iedereen zijn steentje moet bijdragen aan de eerlijke energietransitie. Dit is de reden dat bedrijven vanaf 2020 meer ODE verschuldigd zullen zijn dan de huishoudens. Momenteel is de verdeling 50/50 dit zal verschuiven naar 66 voor bedrijven en 33 voor de huishoudens.

Compensatie door de belastingvermindering

Tot nu toe zien we meer stijgingen dan dalingen, om te zorgen dat we minder belasting betalen zal de belastingvermindering (heffingskorting) worden verhoogd. Deze heffingskorting zorgt ervoor dat je minder belasting verschuldigd bent. Momenteel is dit een vast bedrag van €257,54 excl. btw per aansluiting. Dit bedrag zal worden verhoogd tot €435,68 excl. btw.

Wil je weten wat de gevolgen zullen zijn voor jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op dan maken wij een berekening die klopt bij jouw situatie.