Vanaf 2020 vervalt de salderingsregeling en wordt dit de terugleversubsidie. De nieuwe subsidie is nogal complex, dus leggen we hem aan u uit. 

Wanneer u in het bezit bent van zonnepanelen, of erover denkt om zonnepanelen aan te schaffen geldt nu nog de salderingsregeling voor kleinverbruikers: u ontvangt de leveringskosten, EnergieBelasting (EB), Opslag Duurzame Energie (ODE) en BTW terug bij zelf opgewekte elektriciteit. Vanaf 2020 verandert de salderingsregeling naar de terugleversubsidie. VanHelder legt u uit wat dit precies inhoudt.
Huidige salderingsregeling
Voor bedrijven met een kleinverbruikaansluiting wordt de zelf opgewekte elektriciteit die op het net teruggeleverd wordt met bijvoorbeeld zonnepanelen in mindering gebracht op de zelf afgenomen elektriciteit.
Stel dat de huidige elektriciteitsprijs 23 eurocent per kWh bedraagt, dan betaalt u ongeveer 6 eurocent aan uw energieleverancier, 12 eurocent aan energiebelasting en 5 eurocent aan btw. Bij de huidige salderingsregeling krijgt u voor elke terug geleverde kWh de volle 23 eurocent vergoed. Dit betekent dat uw energieleverancier de “kale energieprijs” van 6 eurocent per kWh terugbetaald en de overheid de resterende 17 eurocent per kWh betaald.
Nieuwe terugleversubsidie
Vanaf 2020 wordt de salderingsregeling omgevormd naar een nieuwe regeling: de terugleversubsidie. De energieleverancier blijft gewoon de “kale energieprijs” vergoeden, hier verandert niks aan. Echter vervalt de vergoeding van de overheid voor elke terug geleverde kWh en wordt dit omgezet naar een subsidie. Waarom? Omdat dit de overheid hier heel, veel geld misloopt. De subsidie is nog nader te bepalen en zal elk jaar veranderen. Bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie gaat de minister uit van een terugverdientijd van gemiddeld zeven jaar op de investering en wordt de prijs van de meest kostenefficiënte zonnepanelen die op de markt verkrijgbaar zijn als uitgangspunt genomen. In andere woorden: daalt de prijs van zonnepanelen, dan daalt de subsidie jaarlijks mee.
Ook meldt minister Wiebes van Economische zaken dat voor het omvormen van de salderingsregeling het noodzakelijk is dat elke kleinverbruikaansluiting die terug levert in het bezit moet zijn van een slimme meter.
Samengevat zijn de belangrijkste punten van de nieuwe regeling:

  • De regeling start in 2020 en geld voor nieuwe aanvragen, zolang de terugverdientijd van zonnepanelen ruim boven de 7 jaar ligt;
  • De huidige eigenaren van zonnepanelen gaan vanaf 2020 ook om naar de nieuwe subsidie;
  • De regeling geldt alleen voor terug geleverde elektriciteit. Elektriciteit die zelf opgewekt wordt, maar ook zelf verbruikt of opgeslagen wordt, hoeft geen energiebelasting of opslag duurzame energie (ODE) over betaald te worden;
  • De hoogte van de subsidie hangt af van de gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar;
  • De subsidie geldt ook voor andere hernieuwbare energiebronnen dan zonne-energie, bijvoorbeeld windenergie.

 
Leuker kunnen we het niet maken wel moeilijker – Groeten van de energiebelastingdienst?