De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Winderig
Winderig
Gas 15 feb22 febElektriciteit 15 feb 22 feb
TTF Daggas24.8023.89Base mrt 2458.5154.88
TTF Mrt 2424.9723.19Peak call 2578.00
74.44
TTF call 2528.6227.99Base call 2571.3067.15

Waar stopt de prijsdaling?

Deze week bewogen de markten hoofdzakelijk zijwaarts. Er is nog een licht dalende trend zichtbaar, maar die is een stuk minder sterk dan de afgelopen weken. Op de gasmarkt loopt met name de korte termijn nog omlaag, week-op-week staan maart’24 en Q3’24 bijvoorbeeld 5% lager. Ook Q4’24 daalt licht verder, maar alle verder tijdvakken zijn nagenoeg gelijk gebleven. Bij elektriciteit was de prijsdruk steviger aanwezig omdat de emissierechtenprijs verder daalde van ca. 57 €/ton naar 54 €/ton. Vergeleken met vorige week woensdagmiddag staan alle tijdvakken op de elektriciteitsmarkt 4 tot 7% lager, met de grootste prijsdalingen op de periodes t/m september’24. Alleen het jaarblok voor 2028 is week-op-week vrijwel onveranderd rond 66 €/MWh.

Eén emissierecht kostte aan het eind van 2023 nog ca. 80 €/ton. Na een gestage daling de afgelopen anderhalve maand lijkt de markt nu te stabiliseren rond 55 €/ton. Dit geeft ook een rem op de prijsdalingen bij elektriciteit, ook aangezien de gasmarkt nu in rustiger vaarwater komt. De hoge temperaturen, flinke windkracht en lagere gasvraag hebben vooral bijgedragen aan de recente keldering van de emissierechtenprijzen. Daarnaast wordt er in Duitsland op 31 maart een flink aantal kolencentrales gesloten. De centrales mochten deze winter nog open blijven om eventuele piekvraag op te vangen. Als de gaswinter ten einde is dan is ook einde verhaal voor deze centrales, waarvan het vermogen optelt tot 8,4 GW.

Voor het eerst sinds 1 januari zijn in Duitsland afgelopen weekend de gasvoorraden weer (een beetje) gevuld. De milde weersomstandigheden in combinatie met lage gasvraag en stevige windkracht zorgden er ook in Nederland voor dat er minder gas uit de voorraden werd onttrokken. De Nederlandse vulgraad staat momenteel rond 58% terwijl Duitsland nog op 71% staat. Met 65% staan de bergingen op Europees niveau daar precies tussenin.

Het Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) heeft woensdag laten weten dat de Europese gasvraag in 2023 gedaald is tot een dieptepunt in de afgelopen tien jaar. In twee jaar tijd is de gasvraag met 20% afgenomen. Ze voorspellen daarnaast een verwachte piek van Europese LNG-vraag in 2025. Het aandeel van LNG in de Europese gasmix is toegenomen van 19% in 2021 naar 37% in 2023.
Sinds februari 2022 is de LNG-importcapaciteit toegenomen met 53,5 miljard m3. De totale importcapaciteit moet in 2030 toegenomen zijn tot 405 miljard m3. Er ontstaat op een gegeven moment overcapaciteit, iets wat een land als Spanje al jaren heeft. De maximale importcapaciteit zal dan alleen nodig zijn in periodes van extreem hoge gasvraag.

In de LNG tracker van het IEEFA is te zien dat Nederland in de top-5 staat van Europese landen waar de gasvraag in absolute zin het meest is afgenomen in de afgelopen twee jaar. Ook zien we dat de Nederlandse LNG-terminals afgelopen voorjaar vrijwel op volle toeren gedraaid hebben om de gasvoorraden aan te vullen. Richting het einde van het jaar zakte de benuttingsgraad naar ca. 75%. Nederland importeerde in 2023 ruim 22 miljard m3 via LNG-schepen. Bijna 16 miljard m3 daarvan was afkomstig uit de Verenigde Staten. Op Europees niveau is er 19,5 miljard m3 LNG geïmporteerd vanuit Rusland, waarvan 80% naar Spanje, Frankrijk en België ging. Dit heeft te maken met bestaande langetermijncontracten en het gebrek aan een verbod op Russisch LNG.

Ondanks de iets lagere temperaturen vanaf het weekend lijken de schaatsen in het vet te kunnen blijven tot de volgende winter. De maximumtemperaturen liggen rond het langjarig gemiddelde en na een onstuimig weekend staan er drogere en rustigere weersomstandigheden op het programma. De afnemende windkracht kan de gasvraag weer opjagen, maar gezien de comfortabele stand van de gasvoorraden zou dat geen uitgesproken effect moeten hebben op de gasprijzen. Tot 4 maart staan er nog zeker zeven LNG-leveringen gepland bij de Nederlandse terminals, met mogelijk nog drie extra aanlandingen die op dit moment nog geen zekere bestemming hebben. De verwachting is dat de prijzen de komende weken verder stabiliseren. Richting april is er wellicht nog verder neerwaarts potentieel als de kou definitief niet meer terugkomt. April’23 was een flink frisse maand, waardoor een milde april’24 de prijzen nog verder omlaag kan duwen.