De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Franse verkiezingen
Franse verkiezingen
Gas 27 juni4 juliElektriciteit27 juni4 juli
TTF Daggas34.1632.45Base Aug 2471.9872.95
TTF Aug 2434.8532.69Peak call 2593.7794.92
TTF call 2537.9737.74Base call 2586.3689.96

Deze week drukken de temperaturen de gasprijzen in Europa. Het is niet zo koud dat er vraag is naar gas voor verwarming. En het is deze week ook niet zodanig warm in Europa dat er veel gas nodig is om extra elektriciteit te genereren voor koeling. Ook zorgt voldoende opwek van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in Europa voor de verminderde vraag naar gas.

Daarnaast is de gaslevering vanuit Noorwegen stabiel, wat zorgt voor dalende gasprijzen, en zijn de gasopslagen in Europa voldoende gevuld. In Nederland blijft de vulgraad van 68% wel achter op de vulgraad in Europa (77%). Dat komt vooral doordat er geen gas wordt opslagen in de grote gasopslag in Norg, eigendom van de NAM. De reden voor het niet injecteren van gas in deze opslag is onduidelijk. Er is op dit moment geen reden tot zorg, vooralsnog is de verwach­ting dat de opslagen bij de start van het stookseizoen op 1 november voor de verplichtte 90% gevuld zullen zijn. Deze regels zijn op Europees niveau ingevoerd naar aanleiding van de gascrisis, toen zorgden de lage vulgraad van de gasopslagen en het wegvallen van Russisch gas voor paniek op de markten.

Nog steeds komt er erg weinig LNG richting Europa, deze week zouden de invoercijfers wel eens op het laagste niveau in twee jaar uit kunnen komen. De belangrijkste reden hiervoor is concurrentie met Azië waar de prijzen op dit moment op een hoger niveau liggen dan in Europa. In Azië is de vraag naar LNG hoog, omdat de temperaturen daar al langere tijd erg hoog zijn en er erg veel LNG geïmporteerd wordt om aan de hoge vraag naar elektriciteit voor koeling te voldoen.

De prijzen van CO2-emissierechten dalen al enige tijd, dit is vooral het gevolg van de uitslag van de Europese verkiezingen waar rechtse partijen veel zetels wonnen. Deze partijen zijn veelal geen voorstander van milieumaatregelen die er voor zouden kunnen zorgen dat de kosten voor burgers omhoog gaan. Ook de Franse verkiezingen zijn van invloed, hier wordt een winst verwacht van de extreemrechtste partij RN. Deze partij is voornemens om twintig nieuwe kerncentrales te bouwen voor 2043, geen nieuwe windpark projecten meer te ontwikkelen en uit de gekoppelde Europese energiemarkt te stappen. Al deze maatregelen zouden een duidelijk prijsverlagend effect kunnen hebben op de prijs van CO2 emissierechten.

Na een periode van dalingen die afgelopen donderdag 27 juni leidde tot een prijs van 66,67€/ton CO2, het laagste punt sinds 29 april van dit jaar, is er sinds begin deze week toch een lichte stijging van de prijs van emissierechten te zien. Waarschijnlijk had deze stijging meer een technische oorzaak en had dit te maken met het feit dat door de relatief lage prijs inkopers veel certificaten hebben ingekocht voor de komende herfst en het volgende jaar. De toegenomen vraag vanuit de industrie zou hierbij ook nog een rol kunnen spelen.