De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Kou
Kou

Terugblik op de afgelopen week

Gas 16 nov23 novElektriciteit16 nov23 nov
TTF Daggas106.3120.3Base Nov 22248.0
286.0
TTF Dec 22111.3126.6Peak call 23361.0
419.0
TTF call 23119.1132.9Base call 23308.0332.0

Afgelopen week: Gas door Oekraïne ‘tijdelijk’ gestaakt.

Volgende week worden in heel West-Europa temperaturen verwacht die onder het langjarig gemiddelde liggen. Daarbij neemt ook de windproductie af, waardoor de vraag toeneemt naar gas en steenkolen voor elektriciteitsproductie. De daggasprijs is in een week tijd bijna 15 €ct/m3 gestegen en ook in de EPEX-prijzen zagen we de hogere gasprijzen terug. 

In Frankrijk blijft de beschikbaarheid van de kerncentrales tegenvallen. Deze week is de verwachte output voor eind december en begin januari met 5 GW naar beneden bijgesteld door de landelijke netbeheerder RTE. Dit betekent dat er bij de start van het nieuwe jaar slechts ca. 40 GW beschikbaar is. De eigenaar van de kerncentrales, EDF, mikt op 48,4 GW op 1 januari terwijl de Franse regering minimaal 50 GW eist. De afgelopen maanden is gebleken dat de inschattingen van RTE het meest realistisch waren. Daar komt ook nog eens bij dat de waterkrachtcentrales te kampen hebben met minder goed gevulde waterreservoirs dan de afgelopen jaren vanwege de tegenvallende neerslag. Dit betekent dat Frankrijk in grote mate afhankelijk blijft van elektriciteitsimport uit met name Duitsland en Groot Brittannië.

Ten slotte heeft Gazprom gedreigd om de gasdoorvoer via Oekraïne naar Moldavië vanaf 28 november stil te leggen. Gazprom beschuldigt de Moldaviërs ervan dat ze 52 miljoen m3 gas in Oekraïense voorraden hebben gestopt, terwijl dit gas geoormerkt was voor de Moldavische markt. Het is binnen de Europese regels toegestaan om zgn. ‘backhaul’ toe te passen, waarbij er gas in de bergingen van een buurland wordt gestopt op het moment dat in dit geval Moldavië het gas niet direct nodig heeft. Dat voorkomt dat ze het gas eerst importeren en vervolgens weer moeten exporteren naar een Oekraïense berging. Als de gasdoorvoer via Oekraïne inderdaad helemaal stil komt te liggen, dan valt er ca. 35 miljoen m3 per dag weg. Een andere optie is dat het gas wel blijft stromen, maar niet meer aan Moldavië geleverd wordt.

Zoals gezegd gaan vanaf medio volgende week worden delagere temperaturen en lagere windsnelheden vooral bepalend voor de kortetermijnprijzen. De nachttemperaturen dalen naar het vriespunt en overdag komen we niet verder dan 6 à 7 graden Celsius. In combinatie met een zwakke zuidoostenwind zorgt dat voor opwaartse prijsdruk. Voor volgende week wordt een prijs van 285 €/MWh verwacht, waarbij met name aan het einde van de week een gemiddelde dagprijs van meer dan 300 €/MWh mogelijk is. De daggasprijs wordt tussen 120 en 130 €ct/m3 ingeschat, maar als de Russische gastoevoer inderdaad verder dichtgeknepen wordt dan is er verdere ruimte omhoog mogelijk.


Op de hoogte blijven


Wilt u op de hoogte blijven van de marktontwikkelingen? Meld u nu aan.