De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Huis
Huis

Afgelopen week

Gas 12 Okt19 OktElektriciteit 12 Okt 19 Okt
TTF Daggas45.5747.33Base Nov 23128.17118.86
TTF Nov 2353.0050.17Peak call 24141.10139.30
TTF call 2455.2555.87Base call 24130.85129.90

Huishoudelijk verbruik omhoog.

De afgelopen week gebeurde er het een en ander in de gasmarkt. De korte termijn gasprijzen schoten aan het eind van de week met meer dan 16% omhoog in vergelijking met de prijzen op woensdag. De oorzaak: Zorgen over een mogelijke escalatie van het Israël-Palestina conflict en de angst voor stakingen bij de LNG-fabrieken van Chevron.
Maar aan het begin van deze week zagen we weer een daling in de korte termijn gasprijzen. Op dinsdag sloot de prijs op 48,8 ect/m3. Dit zou deels te wijten kunnen zijn aan het feit dat Chevron een deal sloot met de Australische vakbonden, waardoor de vrees voor stakingen verminderde.
Afgelopen dinsdag deden zich onverwachte problemen voor op twee Noorse productievelden, namelijk Dvalin en Visund, deze zijn nu in onderhoud. Wat resulteert in een afname van de productie met 10 miljoen kubieke meter.
De gasprijzen op de lange termijn lijken minder beïnvloed te zijn door recente gebeurtenissen en zijn minder sterk gestegen in vergelijking met de prijsstijgingen op de korte termijn.

Afgelopen weekend daalde de temperatuur flink. Hierdoor schoot het huishoudelijk gasverbruik omhoog. Op maandag werd geschat dat er 46 miljoen kubieke meter gas nodig zou zijn, terwijl het op vrijdag nog op 24 miljoen kubieke meter lag. Deze toename in verbruik leidde niet tot hogere gasprijzen, omdat de temperatuurdaling al voorspeld was.
Op maandag hebben er netto gasonttrekkingen plaats gevonden, met bijna 2 miljoen kubieke meter gas die uit Nederlandse opslagfaciliteiten werd gehaald.
Wat opvallend is, is dat er in de periode van 14 tot 21 oktober maar liefst vijf geladen schepen zullen aanmeren bij de Gate- en Eemshaven-terminals. Deze schepen spelen een cruciale rol bij het ondersteunen van de export van LNG, en dit is uitstekend nieuws voor de stabiliteit van de gasvoorziening. Bovendien zitten de Nederlandse gasvoorraden bijna helemaal vol, met een capaciteit van 97%. In Duitsland zijn de voorraden voor 98% gevuld, en in Frankrijk zit men op 97%.

Gedurende de afgelopen week schommelden de EPEX-uurprijzen op doordeweekse dagen gemiddeld tussen 70 en 140 euro/MWh. Zowel op zaterdag als zondag waren de prijzen gedurende grote delen van de dag dichtbij of onder ‘0’, dankzij een overvloedige opwekking van hernieuwbare energie uit wind en zon. In totaal waren er 19 uren met negatieve prijzen.

De EPEX-uurprijzen waren op maandag en dinsdag relatief hoog, met een gemiddelde prijs van 141 en 123 euro/MWh respectievelijk. De overige dagen vertoonden een meer “normale” prijsstelling, met een gemiddelde EPEX-prijs van ongeveer 80 euro/MWh. Voor de aankomende twee weken wordt een bovengemiddelde windproductie verwacht, wat naar verwachting zal leiden tot lagere elektriciteitsprijzen.

Tot en met dit weekend zal er sprake zijn van winderig weer met minder zonneschijn. Op maandag en dinsdag wordt er verwacht dat het weer iets minder winderig zal zijn en dat er wat meer zon tevoorschijn zal komen. De elektriciteitsprijs voor baseload voor aankomend weekend bedraagt momenteel ongeveer 62,50 euro/MWh, terwijl de prijzen voor de volgende week naar verwachting rond de 93 euro/MWh zullen liggen. Tussen 14 en 21 oktober worden vijf LNG-schepen verwacht om aan te meren.

Voor de komende twee weken wordt een bovengemiddelde windproductie verwacht, en de temperaturen voor week 43 worden voorspeld iets boven de normale seizoenswaarden in Nederland. De prijsstijgingen van steenkool en olie lijken aan te blijven houden, voornamelijk als gevolg van bezorgdheid over een mogelijke escalatie van het conflict tussen Israël en Palestina.