De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Gas 18 jan25 janElektriciteit18 jan 25 jan
TTF Daggas28.4428.21Base Feb 2473.7569.58
TTF Feb 2427.8627.78Peak call 2584.4683.55
TTF call 2531.9632.41Base call 2578.7078.00

Gasmarkt reageert nauwelijks op escalatie in het Suez kanaal.

De markt lijkt wat ‘risico-moe’ te zijn en reageert veel minder heftig op (geopolitieke) ontwikkelingen dan een aantal maanden terug. Ook korte, ongeplande verstoringen in Noorwegen oefenen nauwelijks invloed uit op de gasprijs. Prijzen zijn op weekbasis nauwelijks verandert.

Bij elektriciteit zien we nog steeds een licht dalende trend, ondanks dat de emissierechtenprijs weer iets aan het opkrabbelen is. Vergeleken met vorige week staan alle 2024-tijdvakken lager. Ook op de jaren 2026 t/m 2028 buigen de prijslijnen omlaag. Opvallend is dat het 2028-jaarcontract week-op-week ca. 8% gedaald is. Het is echter een product dat nog weinig verhandeld wordt en bij lage handelsvolumes vinden grote prijsbewegingen sneller plaats. De prijs voor groenestroomcertificaten (GvO’s) is de afgelopen weken stevig gedaald. Dit heeft vooral te maken met aanbodkant, want door de diverse stormen is de GvO-markt flink aangevuld met waterkracht- en windcertificaten.

De emissierechtenprijs stond de laatste maanden onder forse druk. Halverwege 2023 werd de 100 €/ton nog bijna aangetikt. Vanaf medio oktober gleed de prijs naar 80 €/ton en in het nieuwe jaar werd de duikvlucht richting 60 €/ton ingezet. Inmiddels lijkt de markt wat te herstellen en wordt er rond 65 €/ton gehandeld. De toename van zon- en windenergie zorgt voor lagere vraag naar emissierechten. Uiteraard speelt ook de vraagvernietiging bij de industrie een belangrijke rol, waardoor minder rechten gekocht worden om de CO₂-uitstoot mee af te dekken. Daarnaast worden er vanwege het financieren van het REPowerEU-plan meer rechten geveild dan eerder was gepland. De prijsstijging van de laatste dagen wordt vermoedelijk veroorzaakt door ‘short covering’ van marktpartijen en door speculanten die gebruik willen maken van het lage prijspeil.

Door de frisse periode die achter ons ligt, is de vulgraad van de Europese gasvoorraden nu gedaald tot onder 75%. Duitsland zit hier nog iets boven vooral vanwege de gezonde aanvoer van Noors gas. Nederland staat iets onder 70%. Door de gestegen temperaturen en stevige windsnelheden is de verwachting dat er de komende weken veel minder gas uit de voorraden onttrokken zal worden.
De Nederlandse gasvraag over 2023 is uitgekomen op 28,3 miljard m3. In 2021 was dit nog 38,4 miljard m3. Op dit moment zit er nog ruim 11 miljard m3 in de Nederlandse gasbergingen. In januari is er tot nu toe gemiddeld 100 miljoen m3 uit die bergingen gehaald. Als dit in februari zo doorzet (wat onwaarschijnlijk is), dan komt de vulgraad op 1 maart rond 46% uit.

Ondanks de onrust op de Rode Zee blijft er vloeibaar gas vanuit Qatar naar Europa komen. Doordat schepen de langere route via Zuid-Afrika nemen, nemen de kosten wel toe voor de afnemende partij. Tot nu toe heeft dit nauwelijks effect gehad op de gasprijzen. Of wellicht dat de gasprijzen juist nog verder gedaald waren als de Suezkanaalroute wel veilig bevaarbaar was geweest. In Nederland staan er tot 3 februari nog zeker zeven gevulde LNG-tankers op stapel, met mogelijk nog eens twee aankomsten die nog niet bevestigd zijn.