De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Terugblik op de afgelopen week

Gas 15 sept21 septElektriciteit15 sept21 sept
TTF Daggas207.6184.5Base Okt 22423.4370.0
TTF Okt 22209.3185.4Peak call 23511.4
500.8
TTF call 23198.9182.5Base call 23430.0417.7

Afgelopen week; Grondstoffen dalen.

Zowel op binnenlands niveau als op Europees niveau is de afgelopen week veel gesproken over prijsplafonds voor energie. De Nederlandse regering heeft op Prinsjesdag maatregelen aangekondigd die ervoor moeten zorgen dat met name huishoudens en kleinverbruikers meer zekerheid krijgen over de maximale hoogte van hun energierekening voor volgend jaar. De voorgestelde oplossing is om de prijs te maximeren voor het gemiddeld gas- en elektriciteitsgebruik. Het verbruik daarboven zal wel tegen de marktprijs verrekend worden. Dit moet er toe gaan leiden dat de kosten gedrukt worden en men tegelijkertijd toch geprikkeld wordt om het energieverbruik te verminderen. Er is nog weinig tot niks verder bekend over hoe het prijsplafond er precies uit gaat zien.

De Europese plannen om een prijsplafond in te voeren voor de elektriciteitsproductie uit kernenergie, bruinkool of hernieuwbare bronnen wordt ook verder uitgewerkt. Vanuit diverse kanten is er commentaar dat een plafond voor de hernieuwbare bronnen ervoor kan zorgen dat er minder investeringen in duurzame opwekking zullen worden gedaan. Terwijl het juist een belangrijk speerpunt voor de EU is om minder afhankelijk te worden van Russische energiegrondstoffen.

De belangrijkste centrale banken, met de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) voorop, verhogen de rente om de hoge inflatie te beteugelen. Afgelopen woensdagavond kondigde de Fed een renteverhoging aan tot 3,25%. Dat is het hoogste niveau sinds 2008. Bij de toelichting op dit besluit werd aangegeven dat de rente verder verhoogd zal worden, totdat de inflatie richting de doelstelling van 2% daalt.

Dit geeft echter wel zorgen over de economische vooruitzichten, omdat de keerzijde van dit rentebeleid kan leiden tot vraaguitval en een economische recessie. Aandelenmarkten zijn dit jaar al flink gedaald, ook zijn bijna alle grondstoffen fors afgekomen afgelopen maanden. Dit moet uiteindelijke ook de inflatie remmen.

Op de hoogte blijven


Wilt u op de hoogte blijven van de marktontwikkelingen? Meld u nu aan.