De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

marktupdate

Terugblik op de afgelopen week

Op de APX markt was sprake van een stabilisatie van de prijzen. Het begon met een daling aan het begin van de week die omsloeg in een stijging en uiteindelijk stabiliseerde. Door het extreem warme weer van vorige week is er sprake van een stijging maar over langere periode bezien is het een stabilisatie. De stijging op de APX heeft vooral te maken met minder opwek uit renewables door de bewolking en weinig zon. Het was tenslotte een grijze week.

Op de TTF-daggas beurs is er sprake van een lichte prijsstijging. Dit werd vooral veroorzaakt omdat er minder LNG aanvoer was. De gasvoorraden zitten nu voor 86% vol en dat is heel vol voor deze tijd van het jaar.

De lange termijn prijzen waren stabiel, dit komt onder andere door de stabiele kolenprijzen, de emissierechten stegen woensdag wel flink, maar dit heeft geen directe invloed gehad op de lange termijnprijzen op dit moment.

Vooruitblik op gas

Wat denken wij dat er komende week op de gasmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Voor de TTF-daggas beurs verwachten wij stabiele prijzen. Wij verwachten niet dat er veel LNG aanvoer zal zijn, maar dit zal weinig effect hebben op de prijzen. De vraag naar gas om de gasvoorraden te vullen is gering omdat de gasvoorraden zoals eerder gezegd al voor 86% vol zitten.

Lange termijnprijzen

Voor de lange termijn gasprijs weten wij niet zo goed wat we kunnen verwachten. De prijs beweegt niet meer mee met de olieprijs. Hierdoor is het lastig om een prijsrichting te geven wat de prijzen gaan doen.

Vooruitblik op elektriciteit

Wat denken wij dat er de komende week op de elektriciteitsmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

De APX-markt zal naar verwachting licht stijgen. Er zal weinig opwek uit renewables zijn wegens geringe wind. De opwek uit zon wisselt sterk, de ene dag zorgt dit voor meer opwek dan de andere dag. Wat temperatuur betreft worden er temperaturen verwacht die normaal zijn voor deze periode; er wordt dus geen hitte verwacht.

Lange termijnprijzen

Op de lange termijnmarkt voor elektra verwachten wij een volatiel beeld. Het kan zijn dat de reactie op de gestegen prijs van emissierechten nog komt, maar dat weten wij niet zeker. De kolenprijzen zijn gestegen maar tegelijkertijd verwachten wij verwachten een stabilisatie door onrust op de amerikaanse beurs. Al met al moeilijk te zeggen.