De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

LNG
LNG
Gas 21 maart28 maartElektriciteit21 maart 28 maart
TTF Daggas26.0627.24Base Apr 2451.5352.00
TTF Apr 2426.4027.69Peak call 2582.20
83.30
TTF call 2530.0631.37Base call 2573.7577.62

De gasmarkt heeft de volatiliteit die de afgelopen weken merkbaar was, voortgezet gedurende de afgelopen week. Tot en met maandag vertoonde de gasmarkt een consistente opwaartse trend, die echter tot woensdag omsloeg naar een neerwaartse beweging, gevolgd door een hernieuwde stijging. Als we iets uitzoomen blijkt dat de gasmarkt zich sinds eind februari in een stijgende trend vertoond.

In lijn met de gasmarkt volgde de prijs voor emissierechten in de recente periode een vergelijkbare beweging. Deze week werd opnieuw een correlatie waargenomen. De prijs voor emissierechten steeg tot en met maandag, maar daalde gedurende de week. Momenteel fluctueren emissierechten binnen een bereik van 60 en 65 €/ton. Ondanks de stijging blijft tot nog steeds onder het niveau van vorig jaar rond dezelfde tijd, toen de prijs ongeveer 80 €/ton bedroeg.

De gemiddelde EPEX-prijs van de afgelopen week bedroeg ruim 58 €/MWh, aanzienlijk lager dan de 70 €/MWh van de voorgaande week, voornamelijk als gevolg van verminderde windenergieproductie die week. De hoogste EPEX-prijs van de week werd genoteerd op maandag tussen 19:00 en 20:00, met een prijs van 155 €/MWh.

Met de sluiting van het Groningenveld en het stopzetten van de invoer van het Russisch gas staat Nederland voor een uitdaging om voldoende aanbod te garanderen. Momenteel is Nederland voor 75% van zijn gasverbruik afhankelijk van invoer. Gezien de sluiting van het Groningenveld en de afnemende binnenlandse productie zal deze afhankelijkheid in de toekomst nog groter worden.

Gasunie Transport Services (GTS) heeft een visie ontwikkeld die deze week aan het Ministerie van Economische Zaken zal worden gepresenteerd. Deze visie toont aan dat er in de komende twee gasjaren een capaciteitstekort zou kunnen ontstaan als de gasstromen worden onderbroken. Om op de lange termijn garantie te kunnen bieden, blijft het uitbreiden van de LNG-importcapaciteit cruciaal. Momenteel wordt dit gerealiseerd bij Gate en de Duitse terminals. Bovendien is het van belang dat de bestaande LNG-installaties beschikbaar blijven.

Naast mogelijke verstoringen in de gasstromen bestaat er ook de mogelijkheid dat de komende winters kouder zijn dan gemiddeld. Bij een koudere winter zullen de seizoenopslagfaciliteiten na de winter relatief leeg zijn, wat betekent dat er een realistische kans is op onvoldoende capaciteit voor de opvolgende zomer. Bovendien overtreft op dit moment de wereldwijde vraag naar LNG het beschikbaar aanbod.

De Europese gasvoorraden vertonen een vulgraad van ongeveer 59%, wat maar liefst 18 procentpunten hoger ligt dan het vorige vijfjaarsgemiddelde. De Nederlandse gasvoorraad is gevuld met ruim 53%, wat bijna 15 procentpunten hoger is dan het gemiddelde van 2020-2023 gedurende dezelfde periode van het jaar. Deze gegevens wijzen op sterke niveaus van opslagcapaciteit in Nederland. Naar verwachting zullen de opslagniveaus tegen het einde van de gaswinter boven de 50% liggen, waarbij zelfs niveaus worden overschreden die in de afgelopen 10 jaar zijn geregistreerd.

De weersverwachting voor de komende week in Nederland duidt op een licht wisselvallig patroon, waarbij elke dag enige periodes van regen kunnen voorkomen. Desondanks blijven de temperaturen mild en liggen ze boven het langjarig gemiddelde. Voor week 14 wordt een zonproductie van ongeveer 2,7 GW verwacht, welke naar verwachting zal toenemen tot 2,9 GW in week 15. Wat betreft windenergie wordt in week 14 een vermogen van 4,4 GW voorspeld, gevolgd door 4,1 GW in week 15, wat boven het gebruikelijke seizoensgemiddelde ligt.