De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

olie schip

Terugblik op de afgelopen week

Aan het begin van deze weken vielen de APX prijzen een stuk hoger uit dan verwacht. Dinsdagochtend was de prijs zelfs boven de €50/MWh. Dit hebben we sinds half maart niet meer gezien. Dinsdag was het daggemiddelde zelfs het hoogste wat we gezien hebben sinds 4 maart. Dit werd veroorzaakt door de tegenvallende zon- en windproductie. De energievraag was daarnaast ook hoger, dit is veroorzaakt door het volledig openen van de basisscholen en de horeca.

Zaterdag was er wel voldoende wind opwek en dat zagen we terug in de negatieve APX prijzen. Donderdag en maandag heeft Tennet noodvermogen af mogen roepen door de tegenvallende opwek van zon- en windenergie.

Ook de daggasprijs steeg begin deze week. Maandag was het prijsniveau het hoogste van afgelopen maand. Dit is veroorzaakt door de lage temperaturen en de onverwachte uitval van een Noors gasveld (tot 15 juni) en de verminderde LNG-aanvoer. Vanaf woensdag zette er weer een lichte daling in.

Op het lange termijn is het van week-op-week rustig. Van dag-op-dag zien we echter wel flinke bewegingen van de prijs. Aan het einde van vorige week stegen de termijnprijzen, ondertussen zijn ze teruggezakt naar het niveau van vorige week donderdag. Dit onder druk van negatief economisch sentiment en teruglopende olieprijzen.

Op de oliemarkt wordt uitgekeken naar de OPEC+-vergadering. Dit zorgde voor een stijging van de prijzen. Zaterdag kwamen de olieproducerende landen tot een akkoord over de verlening van de huidige productiebeperkingen. Deze beperking van 9,7 miljoen vaten per dag zal tot eind juli blijven. Saoedi-Arabië, Koeweit en Verenigde Arabische Emiraten produceren daarbovenop in mei en juni vrijwillig nog ruim een miljoen vaten per dag minder, vanaf 1 juli zullen zij daarmee stoppen. De landen die zich niet aan de afspraken hielden, zoals Nigeria en Irak, hebben beloofd om dit de komende maanden te compenseren. Noorwegen draait de oliekraan vanaf juli juist weer wat meer open. Opmerkelijk is dat de oliemarkt reageerde met een flinke prijsdaling op de nieuwe afspraken. Het huidige prijsniveau geeft de zelfstandig opererende Amerikaanse schalie olie- en gasproducenten gelegenheid om de productie op te schroeven, met logischerwijs een prijsdrukkend effect.

Vooruitblik op elektriciteit

Wat denken wij dat er de komende week op de elektriciteitsmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Op de APX markt verwachten wij wat hogere prijzen, veroorzaakt door een milde zon- en windproductie. Met deze omstandigheden vermoeden wij niet dat er dit weekend negatieve prijzen zullen ontstaan.

Lange termijnprijzen

Op het lange termijn verwachten wij stabiele prijzen. Er is veel onduidelijk over het tempo waarin de vraag zich hersteld, maar voor nu is er nog geen reden om te denken dat de prijzen sterk gaan stijgen of dalen op korte termijn. In Frankrijk is er nog geen duidelijkheid over de centrales die komende winter beschikbaar zijn. Er zijn verschillende signalen dat de waterkrachtcentrales een grootschalig nucleair onderhoud gedeelte kunnen opvangen, gezien de voorraden ca. 60% voller zijn dan vorig jaar. Pas indien de kern- én waterkrachtenergie niet beschikbaar zijn, wordt overgeschakeld naar de duurdere gasgestookte centrales.

De aanvoer van de steenkolenmarkt staat onder druk, maar door het gebrek aan vraag zien wij geen prijsstijging. De ingestorte spoorbrug in Rusland zal tot 23 juni zorgen dat er geen export mogelijk is. In Polen zijn 12 kolenmijnen gesloten wegens de uitbraak van Corona. Dit zal tot zeker drie weken duren. Ongeveer 20% van de Poolse besmettingen is ontstaan in de kolenmijnen. In China worden verschillenden steenkolenmijnen eind dit jaar definitief gesloten. Dit zal leiden tot een productievermindering van 15 miljoen ton steenkool vanaf 2021.

Vooruitblik op gas

Wat denken wij dat er komende week op de gasmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Op de korte termijn verwachten wij stabiele prijzen. De komende periode wordt het weer warmer en zullen de temperaturen niet meer onder de 20 °C zakken. Hierdoor zal er weinig tot geen opwaartse druk op de prijzen zitten. Het LNG-aanbod wordt ook steeds minder. Momenteel zijn er geen aankomsten gepland in de Gate-terminal. In Groot-Brittannië worden nog slechts 6 schepen verwacht de komende weken. Dit gas zal vervolgens via pijpleidingen naar Nederland en België komen.

Lange termijnprijzen

Voor de lange termijn gasmarkt zit de onzekerheid in de (beruchte) NordStream2-pijpleiding. De VS heeft middels dreigementen bereikt dat geen enkel niet-Russisch bedrijf en verbinding tussen Rusland en Duitsland wil aanleggen via de Oostzee. Er zijn verschillende Amerikaanse senatoren die de ‘Protecting Europe’s Energy Security Clarification Act’ willen uitbreiden. Dit zorgt ervoor dat de VS sancties kan opleggen aan iedereen die gelieerd is aan deze pijpleiding (verzekeraars en onderaannemers). Als dit door het Congres komt, dan Trump binnen enkele weken zijn handtekening zetten onder dit voorstel. Wat dit gaat betekenen voor de oplevering van de pijpleiding is onbekend.

Het wereldwijde gasverbruik is in 2020 gedaald ten opzichte van 2019. Het International Energy Agency heeft berekend dat het wereldwijde gasverbruik in 2020 ca. 4% lager ligt dan in 2019. Tot nu toe hebben wij in Europa ca. 7% minder gas verbruik dan vorig jaar. Tussen half maart en eind mei was de daling zelfs 11%. Naar verwachting zal de gasvraag nog wel herstellen, al zal dit wel lager uitvallen dan in 2019.