De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Lente
Lente
Gas 7 maart14 maartElektriciteit 7 maart 14 maart
TTF Daggas27.1224.00Base Apr 2456.5250.50
TTF Apr 2425.9924.30Peak call 2583.01
77.10
TTF call 2530.2228.10Base call 2575.9970.30

Afgelopen weekend sinds enkele weken weer negatieve EPEX spotuurprijzen.

Begin Maart zagen we ruim een week lang om onduidelijke redenen gestage prijsstijgingen op de termijnmarkten van zowel gas als elektriciteit. De frontmaanden noteerden anderhalve week geleden bijvoorbeeld nog rond de 27 €ct/m3. De lage gasvraag voor de tijd van het jaar als gevolg van de milde temperatuur gaven sindsdien toch weer ruimte voor een beperkte neergang van de prijzen.

Dit woog blijkbaar zwaarder dan enkele kortstondige verstoringen van de Noorse gasaanvoer bij diverse grote bekende velden. Er werd afgelopen maandag een falende compressor gemeld bij het Nyhamna punt, maar er was ook ongepland onderhoud bij het Troll-gasveld. In totaal was er daardoor tijdelijk tien procent van de capaciteit niet beschikbaar.

Na een ruime week van gestage daling naderen de genoemde frontmaanden de 24 €ct/m3 weer. Dat is nog wel circa 2 cent hoger dan twee weken geleden. Het jaarcontract van 2025 is inmiddels ook weer ruimschoots onder de 30 €ct/m3 gezakt.

Wat opvalt voor de verdere jaren bij gas (vanaf 2026), is dat de prijs inmiddels op of zelfs net onder het laagste niveau van 26 februari jongstleden (het vorige laagste prijspeil) noteren. Voor 2026 tot en met 2028 waren de prijsniveaus woensdagmiddag respectievelijk 26,8, 25,6 en 25 €ct/m3. Dat is ruim een cent lager vergeleken met vorige week.

Bij elektriciteit gelden dezelfde prijsdrijvers, dus daar was een vergelijkbare beweging waarneembaar. De frontmaanden noteren ook daar circa 10 €/MWh, ofwel 20% lager in een kleine twee weken tijd. En het baseload jaarcontract voor 2025 noteert net boven de 70 €/MWh

De EPEX-spotmarkt liet voor de middaguren van het afgelopen weekend weer enkele negatieve uurprijzen zien. Door de combinatie van een ruim aanbod door zon en wind zakten de prijzen in de middag weg tot een minimum van bijna -40 €/MWh op zaterdagmiddag. Het was voor het eerst in ruim een maand dat er sprake was van negatieve uurprijzen. De gemiddelde baseloadprijs voor zowel zaterdag als zondag was minder dan 40 €/MWh.

De daaropvolgende werkdagen waren daarentegen weinig verrassend. De nachtelijke uren lagen allemaal tussen de 55 en 70 €/MWh. Zelfs tijdens de ochtend- en avondpiekuren kwam de uurprijs ternauwernood boven de 100 €/MWh uit. De gemiddelde baseload prijs lag dan ook in een relatief nauwe band van 62 tot 77 €/MWh. Voor deze donderdag aan het begin van de middag zijn de uurprijzen overigens wel relatief laag, met als goedkoopste uur een prijs van 21 €/MWh.

De gasvoorraden zijn door het zachte weer slechts mondjesmaat aangesproken. Daardoor is de gemiddelde Europese vulgraad momenteel nog ongeveer 60%. Dat is inmiddels hoger dan het niveau van vorig jaar rond deze tijd van het jaar.

Vooral de Duitse situatie ziet er goed uit. Daar wordt een tweederde vulling van gerapporteerd. De Nederlandse en Italiaanse vulgraad is in beide landen circa 55% en blijven dus nog steeds onder het Europese gemiddelde. Frankrijk daarentegen trekt het gemiddelde omlaag met een vulpercentage van minder dan 40%. Gezien de huidige zachte weersomstandigheden is de kans dus groot dat de voorraden deze winter met meer dan de helft gevuld aan het vulseizoen gaan beginnen.

Het huidige zachte weer blijft waarschijnlijk nog de hele maand Maart aanhouden. In grote delen van Europa betekent dat 1 tot 3 graden boven het seizoen gemiddelde.

Dat betekent verdere druk op de gasvraag en mogelijk dat er al vóór 1 april (normaliter het richtpunt voor de start van het vulseizoen) begonnen wordt met het aanvullen van de gasvoorraden.

De markt verwacht ook voor de spotprijs van elektriciteit weinig verbetering. Voor volgende week wordt uitgegaan van nog geen 60 €/MWh gemiddeld. De komende twee tot drie maanden kan dat nog verder wegzakken. De zon komt er dan namelijk steeds meer aan te pas, terwijl de elektriciteitsvraag voor koeling nog beperkt is.