De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Corona virus

Terugblik op de afgelopen week

De milde temperaturen, flinke windproductie en het overvloedige LNG-aanbod zorgen voor een prijsdaling op het korte termijn. Sinds 2009 is het voorste maandcontract van gas niet meer zo goedkoop geweest als afgelopen maandag. Ook de APX-prijzen waren erg laag, veroorzaakt door een bijna constante windkracht vier of meer.

De prijs van olie is heel erg gezakt door het Coronavirus. De koppeling tussen olie en gas wordt steeds minder en dat zorgt ervoor dat deze prijsdaling tot nu toe weinig invloed heeft gehad op de gasprijzen. De economische bedrijvigheid neemt door het Coronavirus in China flink af, de olievraag en -productie blijft achter waardoor de prijs van olie sterk daalden.

Gevolg hiervan is ook dat LNG-producenten hun schepen liever naar Europa dan naar Azië sturen. Groot-Brittannië heeft daardoor in januari al 24 schepen mogen ontvangen, dat zijn er 16 meer dan vorig jaar. Dit heeft direct effect op de daggasprijs en de eerste maandcontracten.

Op het Nederlandse elektriciteitsnet was sprake van enkele verstoringen. Deze zorgden echter niet voor opwaartse druk. Zo waren de NorNed-kabel en de Cobra-kabel verminderd beschikbaar wegens de grote elektriciteitsproductie in het Noorden van Nederland en het uitvallen van een belangrijk sub-station. Ook de import van Noorse en Deense elektriciteit zorgde ervoor dat het net moeite had om met het aanbod om te gaan. Dit werd echter gecompenseerd door import van elektra vanuit de buurlanden en daardoor kon een prijsstijging uitblijven.

De lange termijnprijzen voor gas, olie en emissierechten volgden deze week de korte termijnprijzen. Sinds dinsdag is er een kleine prijsstijging, veroorzaakt door onzekerheden over de oplevering van NordStream2 en de rol die de EU zal hebben als de kolencentrales worden gesloten. De lange termijn olieprijzen worden door het Corona-virus mee omlaag getrokken. De emissierechtenmarkt wordt vooral beïnvloed door Duitsland en het VK. De kans dat er een dump komt van Britse en Duitse rechten is groot.

De steenkoolprijs zakt niet meer verder, gezien China moeite heeft om de kolen te exporteren. Weinig landen willen schepen vanuit China ontvangen. Australië laat de schepen twee weken in quarantaine voordat ze mogen aanmeren en dat zorgt voor een kolen-file.

Vooruitblik op gas

Wat denken wij dat er komende week op de gasmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

De temperaturen zullen volgende week boven gemiddeld zijn. 9 februari komt er een LNG-schip binnen in de Gate-terminal en meerdere schepen koersen die kant op. Het Corona-virus zorgt ervoor dat Nederland steeds interessanter wordt als bestemming voor Amerikaanse gasproducenten. Dit zorgt ervoor dat de koppeling met kolen-, olie-, elektriciteit- en emissierechten steeds minder wordt. Het is met deze vooruitzichten goed mogelijk dat de Nederlandse voorraden eind maar 1 miljard m3 meer gas bevatten dan vorig jaar.

Lange termijnprijzen

Wij verwachten stabiele prijzen. Noorwegen pleegt elk jaar onderhoud aan de gasinfrastructuur. Normaal zorgt dit voor een prijsopdrijvend effect. In april worden de zwaarste werkzaamheden uitgevoerd. Echter, zal het effect beperkt zijn door de volle gasvoorraden en de grote LNG-aanvoer.

De oplevering van NordStream2 wordt waarschijnlijk in 2021 pas opgeleverd. Dit zorgt voor een tekort voor 20 miljard m3, maar naar verwachting zullen Rusland en Oekraïne afspraken maken zodat de leveringszekerheid in (West)-Europa niet in gevaar komt.

Vooruitblik op elektriciteit

Wat denken wij dat er de komende week op de elektriciteitsmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Zondag en maandag wordt er een westerstorm verwacht, wat interessant kan zijn voor de APX-prijzen. De windmolens kunnen op volle capaciteit gaan draaien. Het is alleen te hopen dat het niet te hard gaat waaien, want dan worden de molens stilgezet (curtailment). Indien de windmolen kunnen blijven draaien is de kans groot dat we negatieve APX-uurprijzen gaan zien.

Lange termijnprijzen

Nu de Brexit erdoor is, wordt er steeds meer duidelijk over de Britse emissierechten. Er is een voorraad van 55 miljoen rechten die tussen maart en december worden verdeeld over de Britse CO2-uitstoters. De EU wil samen met Johnson een koppeling maken tussen het handelssysteem van de EU en de Britse emissiemarkt, Johnson lijkt er alleen geen zin in te hebben.