De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Lente weer
Lente weer
Gas 1 feb15 febElektriciteit 1 feb 15 feb
TTF Daggas29.60 24.80Base mrt 24 70.10 58.51
TTF Mrt 24 29.90 24.97Peak call 25 85.50 78.00
TTF call 25 33.40 28.62Base call 25 80.00 71.30

Europese gasvoorraden op koers om het vulseizoen halfvol te starten

Het huidige winterseizoen loopt stilaan richting het einde. Van een langdurig lage temperatuur is tot nu toe geen sprake geweest. In de afgelopen weken was het weerbeeld juist een stuk zachter dan het langjarig gemiddelde voor het seizoen. Dankzij dit relatief warme weer volgt de gasvraag nog steeds de lage vraag van een jaar geleden op de voet. Dit ondanks de fors lager prijs nu in vergelijking met vorig jaar.

Ook in de afgelopen weken was er sprake van een gestage daling van de termijnprijzen van zowel gas als elektriciteit. Voor de zogenoemde frontmaand (maart) daalde de gastermijnprijs op woensdag 14 februari voor het eerst in bijna twee jaar weer onder de 25 €ct/m3. Ook bij elektriciteit hield de prijsdaling aan. De termijnprijs voor de frontmaand maart zakte onder de 60 €/MWh.

Hetzelfde beeld is zichtbaar in de Verenigde Staten. De frontmaand op Henry Hub (de Amerikaanse tegenhanger van onze TTF gasmarkt) is daar onder de 2 $/MMBtu gezakt, wat overeenkomt met ongeveer 6 €ct/m3. Dat is zelfs het laagste niveau in drie jaar tijd. De huidige prijs van ruim 24 €ct/m3 op TTF is omgerekend ongeveer 8 $/MMBtu. Dat betekent dus dat op TTF het gas nog steeds een factor 4 duurder is dan in de Verenigde Staten. Dat houdt tegelijkertijd in, dat de LNG-export vanuit de VS naar Europa toe nog steeds lucratief blijft. Vanuit dit perspectief is er ruimte voor verdere prijsdaling op TTF.

De prijscurve (prijsverloop van frontmaand tot de verdere jaren) is als gevolg van de prijsdaling verder afgevlakt. Bijna alle tijdvakken handelen momenteel tussen de 25 en 30 €/m3. Alleen enkele maanden voor de komende twee winterperioden worden net boven de 30 cent verhandeld. De termijnprijs voor de maanden tot en met het tweede kwartaal van dit jaar zijn woensdag tot onder de 25 €ct/m3 gezakt.

Voor het jaarcontracten 2025 is het prijsniveau daarom circa 28 €ct/m3. De verdere jaren 2026 en 2027 noteren respectievelijk rond de 27 en 26 €ct/m3.

Bij elektriciteit is de prijscurve eveneens een stuk vlakker geworden, maar daar is wel meer prijsvariatie zichtbaar tussen de zomer en de winter. Dit wordt logischerwijs veroorzaakt door het almaar toenemende aanbod van zonne-energie. Voor de komende jaren ligt de prijs voor de zomerperiodes grofweg tussen de 50 tot 60 €/MWh, voor zowel base- als peakload. Deze loopt in de winterperiodes op naar circa 80 €/MWh voor baseload en 100 €/MWh voor peakload.

De gezamenlijke vulgraad van de Europese gasvoorraden volgt dit jaar nog altijd de lijn van 2023. Op dit moment zijn de opslagen gemiddeld genomen nog voor iets minder dan tweederde gevuld. Als de huidige trend van gasonttrekking de lijn van 2023 blijft volgen, dan liggen de opslagen nog steeds op koers om nog ongeveer voor de helft gevuld aan het nieuwe vulseizoen te beginnen.

De verschillen tussen de afzonderlijke landen nemen wel toe. Van de vier landen met de grootste opslagcapaciteit is de situatie in Nederland en Italië met 60% iets onder het gemiddelde. Duitsland doet het, mede door de gasimport vanuit Nederland, de hele winter al rustiger aan en behoort met de huidige 72% tot een van de best gevulde voorraden. Terwijl in Frankrijk inmiddels bijna de helft van de gasvoorraad is verbruikt.

De weersverwachting voor de komende week laat zien dat de temperatuur een stapje omlaag gaat, maar dat de omstandigheden mild blijven. Voor het overgrote deel van Europa is het weerbeeld nog steeds 1 tot 3 graden hoger dan het seizoengemiddelde.

Voor de spotprijs van elektriciteit verwacht de markt verwacht op basis hiervan weinig verandering. Zowel voor het komende weekend als de volgende week is de gemiddelde prijs met 60 €/MWh in lijn met de termijnprijs van de maand maart.

De Freeport LNG-exportfaciliteit in de Verenigde Staten is al een aantal weken niet op volledige capaciteit beschikbaar. Het is de verwachting dat dit aan het einde van deze maand weer is verholpen. De aanvoer naar Europa zal hier tot die tijd nauwelijks hinder van ondervinden. Voor de resterende twee weken van de maand februari worden er alleen al bij de Nederlandse terminals nog vijf LNG leveringen verwacht.

De Noorse gasaanvoer zal vanaf 17 februari iets lager worden. Dan is het eerste jaarlijkse onderhoud gepland bij Kårstø. De impact daarvan is vooralsnog beperkt, met een capaciteitsvermindering van 12 miljoen m3 per dag. Dat is nog geen vier procent van de totale beschikbare capaciteit. Volgens de website van Gassco zal de capaciteitsvermindering als gevolg van het onderhoud tot eind april beperkt blijven. Als hier geen verdere verrassingen uitkomen, lijken de huidige prijsdrukkende omstandigheden stand te houden.