De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Groot verschil tussen piek en dal prijzen maand September

Even terug naar de maand September. In de maand September is er een groot verschil waar te nemen tussen de APX piek en de APX dal prijzen. Het verschil ligt rond de 20 €/MWh. Het is lang geleden dat er zo`n groot verschil was tussen de piek en de dal prijzen op de elektriciteitsmarkt. De reden hiervan is dat September werd gekenmerkt door hele warme dagen en weinig wind. Op dit soort dagen is de markt heel vaak in grote onbalans, waardoor er op de uren dat de zon het schijnt, de piekuren dus, extreme prijzen worden betaald. Met name aan het einde van de dag wanneer mensen thuiskomen en hun airco aanzetten is er eigenlijk altijd te weinig aanbod van elektriciteit om aan de vraag te voldoen. Wat resulteert in hoge prijzen in met name de piekuren.

Terugblik op de afgelopen week

Wederom kalme week

In de afgelopen week is er weinig beweging geweest op de APX-markt. De gemiddelde dagprijs lag tussen 36,69 en 44,46 €/MWh en de uurprijzen bewogen grotendeels tussen 30 en 50 €/MWh. Vorige week vrijdag en afgelopen maandag piekten de prijzen tussen 09.00 en 10.00 uur even tot bijna 70 €/MWh, maar ’s avonds bleven de prijzen onder 60 €/MWh hangen. De redelijk stabiele weersomstandigheden leidden ook tot een rustige onbalansmarkt, met slechts enkele kortstondige pieken gedurende de week.

Op het daggasfront tikten de prijzen vanaf eind vorige week langzaam omhoog. Dinsdag werd een prijs van 14,5 €ct/m3 aangetikt. Dit lijkt voorlopig de piek ondanks de lente achtige temperaturen. Ook het novembercontract bij gas bleef oplopen en staat daarmee ca. 2,5 €ct/m3 hoger dan 1,5 maand geleden. Met name leveringen van Amerikaans LNG bleven achter door orkaanschade bij de LNG-terminals in de Golf van Mexico. Daarnaast waren meerdere Noorse gasvelden onverwacht in onderhoud. De hogere gasprijzen in Azië gaven aanleiding voor LNG-tankers om Europa links te laten liggen.

Waar de kortetermijnprijzen grote prijsschommelingen lieten zien in de afgelopen maanden bleven de langetermijnprijzen relatief stabiel. Het contract voor leveringsjaar 2022 speelt sinds het dieptepunt in maart (ca. 13,1 €ct/m3) binnen een bandbreedte van ca. 2 €ct/m3. Dat zien we ook op de elektriciteitsmarkt, waar het 2022-Basecontract de afgelopen maanden grotendeels tussen 41 en 43 €/MWh speelt. De elektraprijzen werden de afgelopen weken door de oplopende gasprijzen en dalende emissierechtenprijzen op hun plek gehouden. Door zwakke veilingresultaten en economische onzekerheid sloot de prijs voor het uitstoten van een ton CO2 voor het eerst in vier maanden onder 24 €/ton (dec ’21). Voor olie en steenkool zijn er weinig fundamentele signalen en richtinggevende nieuwsberichten. Olie handelt de afgelopen weken tussen 41,5 en 43,5 $/vat en steenkool tussen 58 en 61 $/ton.

Vooruitblik komende weken

Voor de korte termijn zetten we onze verwachting op stabiel tot licht dalend. De beschikbaarheid van de Nederlandse centrales is zeer goed en de temperaturen geven geen aanleiding tot grotere gasvraag. Ook de wind laat zich de komende week voelen in West-Europa, waardoor de APX-prijzen worden gedrukt. In steeds meer landen worden regionale of nationale maatregelen getroffen om het aantal coronabesmettingen te beperken en dit heeft ook impact op de energievraag. Voor de APX-prijzen verwachten we daarom een gemiddeld prijsniveau tussen 30 en 40 €/MWh. Bij daggas is er neerwaartse druk door bovengemiddelde temperaturen en minder vraag naar gasgestookte centrales. Opwaartse druk is er ook nog steeds door het steeds wisselende Noorse aanbod en de onzekerheid van Amerikaans LNG. Een prijsniveau rond 14 €ct/m3 lijkt daarom realistisch.

Voor de lange termijn houden we onze verwachting op stabiel. Het is de afgelopen maanden moeilijker dan ooit voor energie-analisten om de toekomst van de energiemarkten te voorspellen. Het IEA omschrijft de door het coronavirus ontstane ontwrichting zelfs als de grootste sinds de Grote Depressie en de twee Wereldoorlogen. De energievraag wordt opeens gekleurd door vragen over de beschikbaarheid van een vaccin en of nieuwe gewoontes zoals thuiswerken stand blijven houden. Daarom richten we ons vooral op de aanbodzijde en die ziet er stabiel uit in de komende maanden. Voor gas zien we in Nederland dat er nauwelijks centrales in onderhoud zijn en ook het geplande onderhoud in Noorwegen wordt langzaam minder. Rondom de aanleg van NordStream2 is het opvallend stil de afgelopen weken. Het is nog niet duidelijk of Rusland de aanleg volledig zelf kan afronden en zo ja, wanneer ze de laatste ca. 50 kilometer gaan leggen. Het wankele politieke evenwicht tussen West-Europa, Rusland en de VS zorgt ervoor dat de gasmarkt met spanning kijkt naar verdere ontwikkelingen. De grootste onzekerheid voor de komende maanden is het LNG-aanbod, maar er sijpelen langzaam positieve berichten door dat de productie bij Amerikaanse LNG-terminals weer op gang komt. De elektramarkt wordt vooral beïnvloed door de gas- en emissierechtenprijzen. Zo lang de emissierechten in hun huidige dip blijven en de gasprijzen niet al te veel stijgen, verwachten we niet veel beweging in de elektraprijzen. De Brexit-deal, corona-ontwikkelingen en algemeen economisch sentiment zijn momenteel de belangrijkste drijfveren op de CO2-rechtenmarkt.