De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Gas
Gas

Afgelopen week

Gas 14 Sep21 SepElektriciteit14 Sep21 Sep
TTF Daggas36.3037.15Base Okt 2395.5099.20
TTF Okt 2335.5039.10Peak call 24139.00131.67
TTF call 2450.8050.05Base call 24123.00120.75

Extreme prijzen in de avond.

Het begin van vorige week werd ingeluid door extreme prijzen in de avondpieken. Zo schoot op maandagavond de prijs in Duitsland tot boven de 500 €/MWh en in Nederland sloot uur 19 op 463 €/MWh. In bijna alle landen in Noordwest-Europa was er weinig tot geen windopwek. Na het weekend moesten er hierdoor een hoop gas- en kolencentrales opstarten en dit zorgde onder andere voor een flinke toename in prijzen. Op dinsdag was er een vergelijkbare situatie maar mede door het feit dat er al een hoop centrales op maandag aanstonden was het effect beperkt. Desondanks schoot de stroomprijs op dinsdagavond eveneens naar 260 €/MWh. Gedurende de week bleven de clean spark spreads positief en was de gemiddelde stroomprijs 112,4 €/MWh ten opzichte van 99,4 €/MWh een week eerder. De gemiddelde gasprijs was 35,5 €/MWh.
De gasprijzen voor de komende maanden liepen iets op. Oktober werd 2 euro duurder en sloot op 36,5 €/MWh. November en december werden met 70 eurocent iets duurder en sloten op respectievelijk 45 en 50,4 €/MWh. CO2 werd 80 eurocent duurder en sloot op 82,3 €/EUA.
Voor oktober werd het Nederlandse stroomcontract zo’n 30 eurocent goedkoper en sloot deze op 92,4 €/MWh. De clean spark spread verslechterde met bijna 5 euro en zakte weg naar -6,5 €/MWh. De spark spread voor december verbeterde met anderhalve euro maar bleef negatief op -0,6 €/MWh.

De Franse overheid heeft verschillende aanbevelingen die moeten dienen voor toekomstig energie- en klimaatbeleid naar buiten gebracht. Zo zou er tegen 2035 zo’n 18 GW aan offshore vermogen moeten zijn en moet het geïnstalleerd vermogen van zonne-energie vervijfvoudigen tot ongeveer 75 GW. Op het gebied van kernenergie wordt er voorgesteld om de beschikbaarheid van de huidige kernreactoren te verbeteren en moet er gekeken worden of het maximale vermogen van meerdere centrales verhoogd kan worden en in hoeverre kerncentrales actief kunnen blijven na 50 tot 60 jaar. Verder moet er tegen 2026 beslist worden of er additionele (EPR2) reactoren gebouwd moeten worden.
Voor volgend jaar bewogen de CO2-prijs en de gasprijs nauwelijks. CO2 voor 2024 werd afgelopen week bijna 1 euro duurder en stond aan het einde van de week op 86,5 €/EUA.

Gas werd eveneens een euro duurder en sloot op 52,1 €/MWh. Het Nederlandse stroomcontract werd bijna 2 euro duurder en was uiteindelijk 124,1 €/MWh. De clean spark spread verslechterde met 0,60 euro en was uiteindelijk -6,3 €/MWh.