De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Terugblik op de afgelopen week

De gasprijs voor de korte termijn is gestegen. Dit is veroorzaakt door de hittegolf in combinatie met verminderde toevoer van Russisch gas en hogere LNG prijzen. Voor de coronacrisis waren de gasprijzen al laag wegens een overaanbod van gas. Door de coronacrisis zijn de prijzen nog verder gezakt. Door de stijging die de afgelopen weken heeft plaatsgevonden bevinden de prijzen zich nu weer op het niveau van voor de coronacrisis. De prijsontwikkeling voor de komende maanden zal afhangen van de weersomstandigheden in de winter en de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

De elektriciteitsprijs voor de korte termijn is ook aan het stijgen. De prijzen waren vorige week lager toen het einde van de hittegolf zich aandienden. De prijzen voor de jaren vooruit zijn vorige week en deze week stabiel gebleven.

Vooruitblik op elektriciteit

Wat denken wij dat er de komende week op de elektriciteitsmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Komende week wordt het weer kouder en is er veel bewolking en neerslag. Dit betekent dat er weinig opwek uit de zon zal zijn. Het zal de komende week wel harder gaan waaien waardoor er wel voldoende opwek uit wind zal zijn. Wij verwachten dat de prijs van elektriciteit op de korte termijn stabiel zal blijven.

Vooruitblik op gas

Wat denken wij dat er komende week op de gasmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Op de korte termijn gasmarkt verwachten wij licht stijgende prijzen. De LNG toevoer is nog steeds laag en daarnaast komt er minder gas vanuit Rusland deze kant op. De prijsstijgingen van de afgelopen weken zullen naar onze verwachting doorzetten.

Lange termijnmarkt

Voor het langere termijn verwachten wij stabiele prijzen. Richtinggevend nieuws hebben wij momenteel niet. We zijn afhankelijk van de ontwikkelingen van COVID-19 en de economische gevolgen die dit met zich meebrengt. Wij hopen begin september hier meer duidelijkheid over te hebben.