De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Rust
Rust

Afgelopen week

Gas 29 juni6 juliElektriciteit 29 jun 6 juli
TTF Daggas34.5534.71Base Aug2390.7188.00
TTF Aug 2335.1832.34Peak call 24130.30134.34
TTF call 2451.4052.97
Base call 24127.40129.20

Europese gasopslagen goed gevuld

De Europese gasopslagen zijn goed gevuld, ondanks de onzekere gasmarkt sinds begin juni. Het Noorse onderhoudsseizoen loopt nog steeds en er vinden ook enkele ongeplande werkzaamheden plaats. Hoewel het onderhoud soms langer duurt dan gepland, is de prijsbeweging en volatiliteit in vergelijking met enkele weken geleden afgenomen. De markt lijkt rustiger te reageren op nieuwsberichten. In de afgelopen 14 dagen vertoonden de korte termijncontracten een prijsbeweging binnen een bandbreedte van 5 €ct/m3. Tijdens de handelsdag bleef dit beperkt tot maximaal 2 €ct/m3. De gastermijnen tot en met 2024 zijn vrijwel onveranderd ten opzichte van het prijsniveau van twee weken geleden, terwijl de verdere jaren ongeveer 1 €ct hoger noteren.

Na een zonnige maand met weinig wind wordt verwacht dat juli gemiddeld 1-3 graden warmer zal zijn dan het seizoensgemiddelde. De opwekking van zonne-energie in de komende weken zal ook hoger zijn dan normaal, naar verwachting 20% boven het gemiddelde. Deze piek in het aandeel van zonne-energie zal de vraag naar gas doen afnemen, waardoor Nederland haar gasvoorraden verder kan aanvullen voor de winterperiode.

Het weer heeft directe invloed op de EPEX- en onbalansprijzen. De afgelopen dagen scheen de zon veel, wat resulteerde in een gemiddelde EPEX spotprijs van €68,80/MWh tijdens pieklasturen (8-20 uur). Op afgelopen zondag was er een uitschieter, waarbij de gemiddelde EPEX spotprijs tijdens piekuren -207 €/MWh bedroeg. Tussen 13 en 16 uur was de prijs zelfs -500 €/MWh, en de baseloadprijs was negatief (-89 €/MWh). Dit werd veroorzaakt door een lage vraag in combinatie met een groot aanbod van voornamelijk hernieuwbare stroom, voornamelijk opgewekt door zonnepanelen. Zondag is over het algemeen de dag met de minste vraag naar stroom, en met de lagere temperaturen van afgelopen weekend was de vraag naar koeling ook lager dan in eerdere weekenden. De prijs van -500 €/MWh was een diepterecord voor de Nederlandse onbalansmarkt. Momenteel is -500 €/MWh de laagst mogelijke uurprijs waarop op de spotmarkt kan worden geboden. Als er binnen 30 dagen voor de tweede keer een uurprijs van -350 €/MWh of lager wordt bereikt (namelijk 70% van de genoemde -500 €/MWh), zal deze ondergrens worden aangepast naar -600 €/MWh. Enkele keren steeg de onbalansprijs tot meer dan 1200 €/MWh als gevolg van een tekort op de markt, waarbij TenneT gedwongen was noodvermogen op het net te activeren. Dit duurde telkens maximaal 30 minuten. Over het algemeen was de onbalansmarkt echter vrij stabiel en schommelde de prijs gedurende de dag rond het niveau van de EPEX.

De afgelopen weken is de sterke stijging van de gasprijzen sinds begin juni iets afgezwakt. Naar verwachting zal de prijs de komende weken minder volatiel zijn, omdat een groot deel van de eerste fase van het Noorse onderhoud binnenkort voltooid zal zijn. Het aanbod van LNG voor Nederlandse terminals blijft ook op peil. Voor het komende weekend wordt verwacht dat de gemiddelde spotprijs nog onder de 80 €/MWh zal liggen, vanwege de weersverwachting met temperaturen rond de 30 graden. Daarna wordt het weer wat wisselvalliger en schat de markt dat de gemiddelde spotprijs rond de 100 €/MWh zal liggen voor de komende week. Aangezien er minder zon en wind wordt verwacht, zal de variatie tussen de uren beperkt zijn.

Op de hoogte blijven


Wilt u op de hoogte blijven van de marktontwikkelingen? Meld u nu aan.