De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

marktupdate

Terugblik op de afgelopen week

Afgelopen week zagen we meerdere uitersten op de APX-markt. Zondag 5 juli zagen we de prijs meerdere malen onder het nulpunt zakken. Tussen 15.00 en 16.00 uur was de prijs zelfs rond de -20 €/MWh. Op deze dag werd het nulpunt tot wel dertien keer toe bereikt. Wegens de afgenomen zon- en windproductie zagen we de komende dagen juist hogere prijzen. Woensdag en donderdag was de gemiddelde prijs rond de 40 €/MWh.

Op de daggasmarkt zagen we minder grote prijsfluctuaties. In het weekend waren de laagste prijzen, veroorzaakt door de lage behoefte aan gasgestookte elektriciteitscentrales. Mondjesmaat kwamen er ook weer LNG-schepen richting de Gate-terminal. Hierdoor is er voldoende gas beschikbaar.

Op de lange termijn zien we een daling van de elektriciteitsprijzen voor Q4’20 en en Q1’21, veroorzaakt door de vernieuwde planning voor het onderhoud aan de Franse kerncentrales wat sneller afgerond kan worden dan gepland. Hierdoor kan er ca. 10% meer elektriciteit worden opgewekt, wat een prijsdrukkend effect heeft. Deze daling was van korte duur wegens de emissierechtenmarkt die begon te stijgen. De marktkenners noemen de prijsstijging speculatief, omdat er weinig fundamentele signalen zijn over krapte in de markt of een toegenomen vraag.

Week-op-week staan de emissierechten en elektriciteit 2 tot 3% hoger. De gasprijs wordt hierdoor mee omhooggetrokken en hier zien we een stijging van ca. 5%. De krapte op de LNG-markt speelt hierbij ook een rol. In juni werd door Europa weinig LNG geïmporteerd. Inmiddels trekt het aanbod weer iets aan, maar onvoldoende om in juli veel over uit te komen. De oliemarkt wordt gesteund door positieve signalen over de uitvoering van de productiebeperkingen en het vooruitzicht van een herstel van de economie.

Vooruitblik op elektriciteit

Wat denken wij dat er de komende week op de elektriciteitsmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Op de korte termijn verwachten we een lichte prijsstijging. Wij verwachten een hogere gemiddelde dagprijs gezien de wind minder sterk zal zijn.

Lange termijnmarkt

Het Duitse parlement heeft ingestemd met het plan om kolengebruik voor energieopwekking in 2038 volledig uitgefaseerd te hebben. Er zal dan een compensatie van 4 miljard euro beschikbaar worden gesteld voor producten die hieronder zullen lijden. Voor regio’s die afhankelijk zijn van de kolenwinning wordt 40 miljard euro in geïnvesteerd. De komende jaren zal dit een prijsdrukkend effect hebben op de elektriciteitsprijs wegens mindere emissies. De Duitse regering is aan het berekenen hoeveel emissierechten er uit de markt gehaald dienen te worden. Vooralsnog is het plan om de emissierechten die horen bij een kolencentrale twee jaar na sluiting uit de markt te nemen. Dit zorgt dus voor een surplus aan emissierechten t/m 2038.

Vooruitblik op gas

Wat denken wij dat er komende week op de gasmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

De daggasprijs zal de komende week ook een stijgende lijn laten zien wegens het onderhoud aan de Yamal-pijpleiding en de NordStream-pijpleinding. Er zijn alternatieve routes voor het gas en Noorwegen kan de export verhogen, toch zal er krapte op de markt ontstaan de komende twee weken. Deze stijging is beperkt omdat handelaren hier rekening mee hebben gehouden en daarnaast zit de gasvoorraad voor 80% vol. Voorzichtig wordt er naar Amerikaans LNG gekeken omdat de TTF-prijzen hoger liggen dan de Amerikaanse tegenhanger. Dit kan richting geven door een levering van vloeibaar gas in augustus over de Atlantische Oceaan.

Lange termijnmarkt

Op de lange termijn verwachten we een stabiele markt. Denemarken heeft ingestemd met het verzoek van Rusland om een schip met anker te gebruiken voor de laatste kilometers voor de NordStream2-pijpleiding. Tot 3 augustus kan hier bezwaar tegen gemaakt worden. Tot op heden is het onduidelijk om de Amerikaanse overheid hier gebruik van zal maken. Indien 3 augustus de aanleg herstart kan worden zal de pijpleiding eind september opgeleverd kunnen worden. Indien de pijpleiding dan in 2020 nog in gebruik wordt genomen zal dit druk geven op de prijzen in de wintercontracten.

Volgende week is er een OPEC+-vergadering waarin de productieplannen per 1 augustus besproken worden. Binnen de bestaande afspraken wordt de beperking langzaam afgebouwd. Indien deze afspraken van kracht blijven in combinatie met een achterblijvend economisch herstel, dan is het huidige prijsniveau van $43 per vat aan de hoge kant.