De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

marktupdate

Terugblik op de afgelopen week

Afgelopen weekend zakte de daggasprijs even tot onder de 5 €ct/m3. Begin deze week zorgde de toenemende vraag voor een prijsstijging van ongeveer één cent. Maandag was de gasvraag 10% hoger dan afgelopen vrijdag. Dit werd veroorzaakt door een toenemende vraag van de gascentrales en omdat er minder gas vanuit Noorwegen beschikbaar was gesteld. Bovendien was er minder aanbod door het uitblijven van nieuwe LNG ladingen.

Juni kenmerkte zich door de mindere LNG import vanuit de VS. Dit had tot gevolg dat er in heel juni 2020 14% minder LNG binnenkwam dan in juni 2019. Dit zorgde voor een lagere injectiesnelheid van de Nederlandse gasvoorraden en een oplopende daggasprijs.

De APX-prijs werd bepaald door het windaanbod. Wegens de overvloedige wind van zondag was de prijs weer even negatief. Van zaterdag tot en met dinsdag kwam de prijs maar een beperkt aan keren boven de 30 €/MWh uit. Het begin van juli laat een beter beeld zien, de prijzen liggen deze eerste dagen tussen de 40 en 50 €/MWh. Een verschil van ruim 10 euro met de dagen ervoor.

Het eerste half jaar van 2020 hebben we achter de rug. Een opvallend bericht is dat Duitsland deze afgelopen 6 maanden de energieopwekking voor 55% heeft gehaald uit hernieuwbare bronnen als wind en zon. Hierdoor was er minder energieproductie uit steenkool.

De lange termijn gasprijzen beginnen sinds het dieptepunt van de crisis in maart weer in een smalle band op en neer te bewegen. Deze nieuwe trend is licht opwaarts en duurt nu al drie maanden. De bewegingen van ongeveer 0,5

De lange termijnprijzen voor TTF-gas zijn sinds het dieptepunt van de crisis in maart inmiddels een aantal keer in een smalle band op en neer bewogen. De richting van dit zogenaamde ‘trendkanaal’ is licht opwaarts gericht en duurt inmiddels zo’n drie maanden. De beweging is met circa 0,5 €ct/m3 echter beperkt. De meest recente opgaande beweging naar de bovenkant van deze band vond in de afgelopen week plaats.

Bij elektriciteit is het herstel vanaf het dieptepunt een stuk sterker geweest. We zijn zelfs weer op het niveau terug van begin maart (voor het dieptepunt). Zo is het jaarblok 2021 de afgelopen dagen boven de 40 €/MWh verhandeld. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de prijsstijging van steenkool en emissierechten. De economische vooruitzichten zijn verbeterd, maar niet rooskleurig te noemen. De CO2 uitstoot neemt in China flink toe en is zelfs boven het niveau van vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door de cementfabrieken en de steenkoolcentrales die op volle toeren draaien.

Dit zorgde voor een stijging van de steenkoolprijs van twee dollar ten opzichte van vorige week. Hierdoor steeg ook de elektriciteitsprijs waardoor de WKK sparkspread voor de komende winter kwartalen is opgelopen. Dit hebben we afgelopen januari voor het laatst gezien.

Vooruitblik op elektriciteit

Wat denken wij dat er de komende week op de elektriciteitsmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Op de korte termijn verwachten wij stabiele prijzen. In het weekend zal er meer wind zijn, waardoor de APX prijs naar verwachting onder de 20 €/MWh zal komen. Het weer is stabiel met temperaturen die (helaas) onder het langjarig gemiddelde liggen. Voor de weekdagen verwachten wij dat de prijs rond het niveau van afgelopen week zal liggen.

Vooruitblik op gas

Wat denken wij dat er komende week op de gasmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

De week komt er in de Gate terminal een LNG-tanker binnen. In juli worden er verder nog twee tankers verwacht. De LNG wat op het Nederlandse gasnet wordt toegevoegd zal dus beperkt blijven. Een neerwaartse impuls vanuit de LNG kant hoeven we dus niet te verwachten.

Het onderhoud aan de Yamal- en de NordStream-pijpleidingen kan de komende weken steun geven aan de gasprijzen.

Lange termijnprijzen

De sterke prijsstijging van de CO2-emissierechten houdt de mensen bezig. Marktkenners denken dat deze stijging deels speculatief is. Als dit het geval is dan zal de prijs hoogstwaarschijnlijk niet boven de 30 €/MWh komen. Ook bij steenkool kan de naderende $60 een niveau zijn waar kopers weer even pas op de plaats zullen maken.

Het politieke spel rondom de aanleg van de NordStream2 pijpleiding kan de komende periode voor onzekerheid zorgen. Binnen enkele weken kan het Amerikaanse Congres namelijk nieuwe sancties aannemen tegen tientallen Europese bedrijven die bij de aanleg van de pijpleiding zijn betrokken. De nieuwe wet richt zich (met terugwerkende kracht) op elk bedrijf dat bij de aanleg van de pijpleiding betrokken is. Hieronder vallen ook Nederlandse bedrijven die dan voor lange tijd zullen worden uitgesloten bij de Amerikaanse olie- en gasprojecten.