De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Terugblik op de afgelopen week

Gas eurcent/m323 juni30 juniElektra in Euro/MwH23 juni30 juni
TTF Daggas30.8032.2OTC Base jul 2180.7583.9
TTF jul 202130.832.3OTC peak call 2271,6076.76
TTF call 2223.3524.34OTC base call 22 64,0568.60

Elektriciteitsprijzen stijgen door dure grondstoffen

De Nederlandse forward-elektriciteitsprijzen zijn de afgelopen week flink gestegen omdat de grondstoffen die nodig zijn om elektriciteit te produceren momenteel erg duur zijn.

Op de spotmarkt blijven de prijzen ook oplopen als gevolg van de aanhoudend krappe gasmarkt. Hierdoor stijgen de elektriciteitsprijzen op de spotmarkt mee. We zien dat de prijzen in steeds meer uren boven de 100 €/MWh uitkomen. Door de zwakke hernieuwbare productie draaien aardgasgestookte elektriciteitscentrales op volle capaciteit om aan de grote vraag naar elektriciteit te voldoen.

De afgelopen week is de stroomprijs weer behoorlijk gestegen. De prijs voor elektriciteit nam toe met 5,9 €/MWh waarmee deze gemiddeld uitkwam op 82,9 €/MWh. Wegens de overwegend windstille week moesten de gas- en kolencentrales vaak draaiden en daar zagen we hoge prijzen voor de grondstoffen van deze centrales. Het juli-contract maakte ook een flinke sprong en nam 3.15 €/MWh toe tot 83,6 €/MWh. De gemiddelde gasprijs nam afgelopen week toe met 1,4 €/MWh en kwam gemiddeld uit op 32.2 €/MWh. Het juli contract sloot ook flink hoger en nam toe met bijna 1.5 €/MWh tot 32,3 €/MWh. De snelheid om opslagen te vullen ligt nog niet heel hoog, toch is de vraag naar gas behoorlijk. Veel LNG gaat naar Azië vanwege de hoge prijzen daar en tevens is er nog onderhoud in Noorwegen. Het nieuws dat Gazprom voor de derde achtereenvolgende maand geen extra doorvoercapaciteit via Oekraïne naar Europa zal leveren op een moment dat de andere pijpleidingen in juli in onderhoud gaan, leidde tot hogere Europese gas prijzen, terwijl de hoop op een snelle herbevoorrading van Europese opslagniveaus werd getemperd

Het Europees Parlement heeft donderdag in een volledige stemming over het ontwerp van de EU-klimaatwet de EU-doelstelling voor 2030 goedgekeurd om haar uitstoot met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

De stemming maakt deel uit van het formele proces om het informele akkoord over het wetsontwerp dat in april is bereikt door onderhandelaars van het parlement en de EU-ministerraad, die de nationale regeringen vertegenwoordigen, bindend te maken. Het akkoord stelde de Europese Commissie in staat bijgewerkte EU-wetgeving voor te bereiden die op 14 juli moet worden voorgesteld om de verlaging van 55% te helpen realiseren. Dit omvat wijzigingen in de EU-ETS, doelstellingen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor 2030, en een nieuw mechanisme voor koolstofgrensaanpassing.

Het wetsontwerp bevat ook de EU-doelstelling om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te hebben en een plan om een CO2-reductiedoelstelling voor 2040 vast te stellen. De CO2-prijs zagen we gedurende de week gestaag oplopen naar 55,5 €/EUA wat een stijging van 3,2 €/EUA betekende. Verder waren de stijgingen op de lange termijn minder spectaculair dan op de korte termijn. Zo nam de gasprijs voor 2022 toe met 0.99 €/MWh en sloot op 24,34 €/MWh. De kolenprijs kende een stijging van 2,2 €/Ton en sloot op 71,3 €/MWh. De stroomprijs voor 2022 nam toe met 4,55 €/MWh en sloot op 68,6 €/MWh.

Vooruitblik komende weken

Voor de korte termijn elektriciteit en gas handhaven we onze verwachting op stabiel. De Europese gasprijzen zullen naar verwachting blijven handelen rond meerjarige hoogtepunten te midden van lage opslagniveaus, een grote vraag naar afnemende windopwekking en hoge Aziatische prijzen, waarbij de laatste LNG-ladingen wegleiden van Europa, volgens energieanalisten. Ook voor elektra zien we voorlopig geen daling in de prijzen.

Voor de langere termijn zetten we onze verwachting op onzeker. Er hangt veel onzeker in de markt over de tekorten op de gasmarkt waardoor het ontzettend moeilijk om te voorspellen waar de prijzen heen gaan.

Op de hoogte blijven


Wilt u op de hoogte blijven van de marktontwikkelingen? Meld u nu aan.