De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Terugblik op de afgelopen week

De dagprijs was deze week tussen de 4,90 en de 5,60 €ct/m3. De prijs is licht gestegen door een teruglopend LNG-aanbod, hoge temperaturen en een lagere nucleaire beschikbaarheid in België en Frankrijk. Ook de wind was deze week verantwoorlijk voor minder opwek dan normaal. Dit zorgt ervoor dat de gasgestookte elektriciteitscentrales een grotere rol spelen in het productieproces. Deze vorm van opwek is duurder dan kern- of windenergie en dat zorgt voor een stijging van de korte termijn elektriciteit prijzen. Door het onderhoud aan de kerncentrales in Frankrijk, was er meer import vanuit Duitsland nodig. Dit is zeker tijdens de huidige hittegolf te merken gezien de airco’s op volle kracht draaien.

De APX-prijzen komen langzaam weer terug op het oude niveau. Afgelopen zondag daalde de prijs flink wegens de grote windproductie. De dagen ervoor en erna was de opwek uit wind gering. Ook de productie uit de zon kon de prijs niet drukken. De avonduren waren hoofdzakelijk aan de dure kant.

Op de meeste termijnmarkten zagen we een prijsstijging. De investeerders houden het aantal coronabesmettingen in de gaten, ondanks dat liepen de prijzen toch op. De productiebeperkende maatregelen hebben effect op de oliemarkt, het contract voor augustus sloot maandag voor het eerst sinds 3,5 maand boven de 43 $/vat. Woensdag bleek dat de Amerikaanse olievoorraden stevig waren toegenomen dat zorgde voor een flinke prijsdaling. Donderdagochtend bedroeg de prijs nog 40 $/vat. De steenkoolprijs steeg deze week met 5% wegens de positieve nieuwsberichten.

Op de emissierechtenmarkt zagen we een prijsstijging van het dec’20-contract. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er in de politieke wandelgangen gesproken wordt over een bodemprijs voor de emissierechten en dat anderen nu speculeren om deze posities aan te nemen. De prijsstijgingen op de andere markten hebben bijgedragen aan de koopwoede op de emissierechtenmarkt.

Vooruitblik op elektriciteit

Wat denken wij dat er de komende week op de elektriciteitsmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Op de korte termijn verwachten wij stabiele prijzen. Dit weekend zal de prijs (helaas) weer 5 à 10 procent dalen ten opzichte van de afgelopen dagen. Hierbij verdwijnt de overvloedige zonneschijn en de wind zal weer wat aantrekken. Dit zal betekenen dat de APX-prijzen wat zullen gaan dalen.

Lange termijnprijzen

Naar verwachting zullen de emissierechten de prijs gaan sturen op de elektriciteitsmarkt.

Vooruitblik op gas

Wat denken wij dat er komende week op de gasmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

In West-Europa worden er de komende weken 12 LNG-tankers verwacht. Dat zijn er stukken minder dan de afgelopen periode, waar er 30 à 40 tankers richting de Europese kust kwamen. Het wegvallen van het Amerikaanse gas wordt maar voor een deel opgevangen door Qatar en Nigeria. Naar verwachting worden er voor augustus nog 40 à 50 Amerikaanse leveringen geannuleerd. Noorwegen heeft de export van pijpleidinggas verhoogd sinds de behoefde groter is geworden. In mei was de dagelijkse export ca. 40 miljoen m3, momenteel is dat 70 miljoen m3. Dit leidt tot flexibiliteit bij de Noorse producenten en zodra de wind in West-Europa oprukt of indien er weer meer LNG-schepen komen, kan de export beperkt worden. Dit zorgt ervoor dat de korte termijnmarkt voor gas in evenwicht wordt gehouden en gezien de gasvoorraden 75% vol zitten, verwachten wij op het korte termijn geen opwaartse impuls.

Van 7 tot 11 juli verricht Rusland onderhoud aan de Yamal-pijpleiding en van 14 tot 26 juli aan de NordStream-pijpleiding. Dit kan zorgen voor een opwaartse druk aan het prijsniveau. Duitsland is groot afnemer van Russisch gas en dient naar een alternatief te gaan zoeken. Naar waarschijnlijkheid zal Noorwegen een rol spelen in de aanvoer van het gas richting Duitsland.

Lange termijnprijzen

Op de lange termijnmarkt verwachten wij ook stabiele prijzen. De gasvoorraden lopen momenteel minder hard vol dan in de afgelopen maanden, hierdoor is de prijs op de wintercontracten afgenomen. Als de economische beelden beter worden is de kans groot dat het gas van de winter onze kant weer op komt. De oplevering van de NordStream2-pijpleiding blijft onduidelijk: Rusland probeert de constructie zelf af te ronden en daarom hebben ze aan de Deense regering gevraagd om twee schepen met ankers te mogen gebruiken. Op grond van de vergunning was dit niet mogelijk omdat er mogelijk niet-geëxplodeerd oorlogsmateriaal op de zeebodem ligt.