De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Zon
Zon
Gas 20 juni27 juniElektriciteit20 juni27 juni
TTF Daggas34.8834.16Base Juli 2468.0169.12
TTF Juli 2434.6434.56Peak call 2595.2593.77
TTF call 2537.8537.97Base call 2587.8586.36

De afgelopen week zijn er beperkte prijsbewegingen waargenomen op de termijnmarkt voor gas en elektra. De markt vertoont geen duidelijke richting, waarmee de gasmarkt de trend vanaf eind mei voortzet. Tot nu toe is de prijsbeweging zijwaarts. De problemen bij het Australische Wheatstone LNG platform zijn sinds het begin van deze week verholpen, waardoor de productie weer op volle capaciteit beschikbaar is.

In de tussentijd is de EU akkoord gegaan met het 14e sanctiepakket tegen Rusland. In dit pakket zijn maatregelen getroffen die de LNG sector raken, bijvoorbeeld tegen LNG projecten die nog in aanbouw zijn. Het belangrijkste onderdeel is een restrictie op het verder doorvoeren van Russische LNG die in een Europese haven is aangekomen. Dit vindt voornamelijk plaats als LNG in speciale ijsbreker schepen wordt vervoerd naar Europese havens. Vandaar wordt het dan overgeheveld naar een conventionele LNG schip voor verder transport naar bijvoorbeeld Azië. Als de speciale ijsbreker de hele route naar Azië moet afleggen, heeft dat een grote impact op de beschikbaarheid ervan.

De Europese gasvoorraden zijn de afgelopen weken tot ruim 75 procent gevuld, terwijl de Nederlandse gasvoorraden voor meer dan 67 procent gevuld zijn. Hiermee lijkt de Europese gasvoorraad de vulgraad van vorig jaar te volgen, wat betekent dat de gasvoorraden in september voor 90% gevuld zullen zijn. De Nederlandse gasvoorraden blijven iets achter op dit niveau. Dat komt vooral doordat de locaties Norg en Grijpskerk sinds kort niet verder worden aangevuld. Van de drie grote locaties wordt dus alleen Bergermeer verder aangevuld.

In de afgelopen twee weken is het aantal negatieve EPEX-uren gestegen tot 217 uren. Daarnaast zijn er inmiddels 409 uren geregistreerd waarin de EPEX-prijs lager was dan 10 €/MWh. Negatieve prijzen kwamen de afgelopen week zowel in het weekend als doordeweeks voor. Zo was de gemiddelde base prijs de vanaf zaterdag nog geen 64 €/MWh terwijl de gemiddelde peak prijs net boven de 30 €/MWh uitkwam.

Op woensdag 26 juni werd volgens energieopwek.nl een recordhoeveelheid aan zonne-energie geproduceerd, namelijk bijna 20 GW. Dit zou neerkomen op een hernieuwbaar percentage van 130% van het totale verbruik op dat moment. Een deel van de opwekking zal daardoor afgeschakeld zijn. Enerzijds door de negatieve spotprijs, maar anderzijds door een te hoge spanning op het net.

Voor de komende dagen worden in Noordwest Europa temperaturen boven het seizoensgemiddelde verwacht. Daarna zullen de maximumtemperaturen dalen tot onder het klimaatgemiddelde en zal de kans op neerslag toenemen. Deze weerveranderingen weerspiegelt zich in de verwachte EPEX-prijs voor dit weekend, welke wordt geschat op gemiddeld 50 €/MWh. Voor de komende week wordt een gemiddelde prijs van 70 €/MWh verwacht, wat iets hoger is dan de gemiddelde prijs van de afgelopen dagen.

Het gasaanbod blijft goed vanuit zowel Noorwegen als van LNG Tot 13 juli worden nog negen LNG-schepen verwacht op de Nederlandse terminals. De gasmarkt heeft de laatste tijd relatief gespannen gereageerd op nieuws over ongeplande werkzaamheden en andere geopolitieke ontwikkelingen. Naar verwachting zal deze volatiliteit in de komende periode aanhouden. Mogelijk dat de start van een nieuwe maand/kwartaal de markt in beweging zet.