De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Rust
Rust
Gas 13 juni20 juniElektriciteit13 mei20 juni
TTF Daggas35.8734.88Base Juli 2470.3068.01
TTF Juli 2435.7234.64Peak call 2597.8595.25
TTF call 2537.6037.85Base call 2589.3687.85

Als gevolg van het herstel van de Noorse gasaanvoer en het feit dat de gasvoorraden voldoende gevuld zijn, daalden afgelopen maandag de Europese gasprijzen op de spotmarkt. Dinsdag was er echter sprake van een stroomstoring bij de Nyhamna gasverwerkings-fabriek in Noorwegen, waardoor de gasstromen naar de rest van Europa met 42% van de technische capaciteit werden verminderd. Deze storing was slechts van korte duur en sinds woesndag is het probleem weer verholpen, waardoor de gasstromen via de pijpleidingen vanuit Noorwegen naar de rest van Europa weer volledig operationeel zijn.

Er gebeurde deze week eigenlijk niet zo veel. De prijzen waren daardoor ook niet heel volatiel. Wel laten de EPEX prijzen op uurbasis grote uitslagen zien.

Afgelopen weekend (15 en 16 juni) werden er in de middag weer negatieve elektriciteitsprijzen genoteerd op de spotmarkt. Op zaterdag 15 juni werd tussen 14:00 en 15:00 uur met -79,99 €/MWh de laagste negatieve prijs van dat weekend genoteerd. De negatieve prijs was het gevolg van een grote hoeveelheid opwek uit zon en wind en een lagere vraag naar elektriciteit in verband met het weekend.

Vorige week meldde minister Jetten dat de Nederlandse offshore doelstellingen tussen 2035 en 2040 naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald kunnen worden. Volgens het Nationale Plan Energiesysteem zou er in 2035 zo’n 35 GW aan offshore windcapaciteit moeten zijn en voor 2040 werd er gestreefd naar 40 GW aan geïnstalleerd offshore vermogen. Jetten zegt dat door schaarste de infrastructuur niet op tijd kan worden gerealiseerd.
De contracten voor volgend jaar lieten geen verassende bewegingen zien en zakten eveneens. TTF zakte met anderhalve euro terug naar 36 €/MWh. CO2 sloot bijna 3 euro lager op 74,4 €/EUA. Nederlandse stroom zakte met 5 euro weg en was 87,2 €/MWh.