De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

marktupdate

Terugblik op de afgelopen week

De korte termijn gasmarkten zijn uit hun daling gehaald door de verminderde aanvoer van LNG en Russisch leiding gas. De wind opwek was eind vorige week en begin deze week gering, dit zorgde voor een hogere gasvraag vanuit de gascentrales. Noorwegen voerde hun export voor het eerst sinds het begin van de Coronacrisis opnieuw op. De aanvoer van LNG naar Europa is sterk gereduceerd. De aanvoer van LNG naar Europa is sterk afgenomen. Deze maand heeft de Gate terminal twee schepen gelost en er wordt er tot het einde van de maand nog maar één verwacht. De injectie vanuit de Gate is ook erg laag. Het gas is niet nodig en de exploitanten van gas hebben het vertrouwen dat de gasprijs niet opnieuw zal terugzakken. Momenteel zitten de Europese gasvoorraden voor 70% vol, dat is 11% meer dan vorig jaar rond deze tijd.

Op de APX-markt waren de prijzen vrij stabiel, de geringe wind had nauwelijks gevolgen voor de prijs. De prijs van de onbalans was daarentegen erg bewegelijk, met veel pieken omhoog en omlaag. Dit was hoofdzakelijk het geval indien er buien over Nederland trokken. Opvallend is dat er tussen 0 en 5 uur ’s ochtends een blok met flinke onbalansprijzen ontstaat. De negatieve uurprijs hebben we afgelopen week niet gezien.

Met de lange termijncontracten gebeurt weinig. Ook de richtinggevende grondstoffen laten weinig beweging zien. Vorige week zagen we flinke bewegingen van de olieprijs, maar deze week is dat vrij stabiel. Bij de CO2-emissierechten zien we wel de kleine schommelingen heen en weer. De steenkoolprijzen zijn wel redelijk stabiel.

Zoals eerder vermeld zien we voor de lange termijncontracten van week-op-week weinig verandering. De veranderingen binnen de dag zijn nu wel een stuk rustiger dan voorgaande weken.

Vooruitblik op elektriciteit

Wat denken wij dat er de komende week op de elektriciteitsmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Voor de korte termijnmarkt verwachten wij dat de APX-prijzen dit weekend behoorlijk lager komen te liggen. Negatieve prijzen verwachten wij niet, omdat de economie steeds meer aan begint te trekken. Volgende week zal er minder windproductie zijn en in combinatie met de hoge temperaturen wordt een herstel van de APX-markt verwacht.

Vooruitblik op gas

Wat denken wij dat er komende week op de gasmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Op de korte termijnmarkt verwachten wij stabiele prijzen. Dit weekend is er veel zon en wind en zal de vraag minder zijn. Daarnaast is het aanbod momenteel ook minder. De voorraden raken minder snel vol momenteel waardoor we weinig opwaartse of neerwaartse prijsdruk is.

Grote prijsschommelingen verwachten wij momenteel niet. Berichten geven aan dat Rusland in navolging van Noorwegen haar gasexporten naar Europa wil opvoeren in het 3e kwartaal. We moeten bezien of dit al in juli gebeurt, want dat kan tot overaanbod leiden.

Lange termijnprijzen

Op de lange termijn verwachten we stabiele prijzen. De grondstofprijzen geven weinig richting en er is weinig zekerheid over de manier hoe de economie zich gaat herstellen. Dit herstel hangt samen met de energievraag. De gasprijzen voor 2021 liggen momenteel laag, de elektra prijzen liggen juist hoog.