marktupdate

De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Terugblik op afgelopen week

Op de TTF-beurs is de prijs van daggas sterk gedaald door de geringe vraag naar gas (warm en er wordt veel elektra opgewekt uit wind en zon), en het goede aanbod. Er was zelfs zo veel gas beschikbaar dat netbeheerders moesten ingrijpen met balanceringsacties om het overaanbod weg te kunnen werken. De vooruitzichten blijven goed door het warme weer, de goede LNG-aanvoer en de geringe vraag voor het vullen van de voorraden. De voorraden zitten nu voor 65% vol.

Halverwege de week steeg de prijs van steenkool en emissierechten en dit zorgde voor een lichte correctie van de prijs van elektra en gas.

Op de APX-beurs was ook een daling te zien. Goedkoop gas en veel opwek uit renewables veroorzaakte deze daling. Op 2 juni (zondag) waren de prijzen zelfs enkele uren negatief.

Ook de lange termijnprijzen zijn gedaald, dit kwam vooral door de lage grondstofprijzen. Trump wil nu naast China ook Mexico hoge importtarieven opleggen. Dit zorgde voor de nodige onrust op de markt. De steenkoolprijs en de emissierechten daalden tot onder de technische bodem, halverwege de week trok dit weer bij omhoog.

Vooruitblik op gas

Wat denken wij dat er komende week op de gasmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Voor de TTF-daggas prijs verwachten wij stabiele prijzen. Begin van de week hadden de prijzen de laagste waarde sinds september 2016 bereikt. Lager dan dit kan het bijna niet, omdat ze rond de productiekosten lagen. Een prijsdaling zien wij dan ook niet snel meer gebeuren. Het weer zal wisselvallig zijn, maar wel warm. De LNG aanvoer blijft goed en de overschotten kunnen verdwijnen in de gasopslagen.

Lange termijnprijzen

De lange termijn elektra prijzen zijn naar onze verwachting stabiel.

Vooruitblik op elektriciteit

Wat denken wij dat er de komende week op de elektriciteitsmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

De APX-markt zal naar verwachting stabiel blijven. Er zal veel duurzame productie komen uit wind en voldoende import van hydropower. In Frankrijk en Belgiƫ zal de beschikbaarheid van kerncentrales toenemen. Een grote prijsdaling verwachten wij niet.

Lange termijnprijzen

De lange termijn elektra prijzen zijn naar onze verwachting stabiel. De stijging die er eind vorige week was zal naar verwachting niet verder doorzetten. Eind juni is er in Japan een bijeenkomst van de G20, dit zou voor beweging in de prijzen kunnen zorgen.