De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Terugblik op de afgelopen week

Voor het eerst sinds weken is de APX-prijs afgelopen weekend niet onder de nul gezakt. Het laagst behaalde prijsniveau bleef hangen op 5,56 €/MWh. Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de matige windproductie. De wind heeft een grotere invloed op de prijzen dan de zon. Op een zonnige dag met weinig wind is de kans klein dat de prijzen negatief worden. Sinds de lock-down is het steeds gunstig weer geweest voor de opwek van wind- en zonne-energie. Deze week was vooral grijs en somber, dit zorgde voor vlakke prijzen en weinig verschil tussen de dure en goedkope uren.

De korte termijncontracten hebben afgelopen periode flink wat terrein verloren. De langetermijncontracten volgden met kleinere verliezen. Week op week verliezen ze meer terrein.

Woensdag liet de olieprijs een stevig herstel zien, na een bericht van de American Petroleum Instituut over een mindere toename van de voorraden dan men van tevoren verwacht had. Dit gaf producenten en handelaren wat rust na de paniek die de laatste weken aanwezig was. De Amerikaanse olieprijs steeg snel met 18% en de Brent olieprijs volgde met 11%.

De prijzen voor steenkool en emissierechten zijn al weken negatief. De vraag in Europa loopt steeds meer terug en Engeland zou zelfs het eigen record hebben verbroken van steenkoolvrije energieproductie. In Nederland neemt de vraag naar steenkool ook af door minder vraag naar elektriciteit in combinatie met voldoende wind en zon en goedkoop gas. Dit leidt tot een daling van de emissierechten, omdat op steenkool en bruinkool de meeste emissierechten zitten.

Vooruitblik op elektriciteit

Wat denken wij dat er de komende week op de elektriciteitsmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Op de elektriciteitsmarkt verwachten wij een lichte daling. De komende dagen zal het weer meer gaan waaien en krijgen we meer windproductie. Vandaag (vrijdag 1 mei) is het Dag van de Arbeid en dat levert voor veel Europese landen een vrije dag op. Hierdoor zal er minder vraag zijn en dat zal de prijzen drukken in Nederland. Na het weekend zal naar verwachting de zon ook weer meer gaan schijnen.

Lange termijnprijzen

Voor het lange termijn verwachten wij een stabiele tot licht dalende prijs. Bij emissierechten en steenkool verwachten wij weinig beweging. Emissierechten lijken hun koppeling met de oliemarkt losgelaten te hebben. Het water in de Rijn is momenteel erg laag en dat zorgt ervoor dat de kolenschepen minder zwaar beladen kunnen worden. Momenteel is er weinig vraag naar en er komt meer regen aan waardoor het waterniveau zal gaan stijgen. Een prijsopdrijvend effect zien we hier dus niet in terug.

Vooruitblik op gas

Wat denken wij dat er komende week op de gasmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

De gasprijzen voor het korte termijn blijven naar verwachting stabiel. In West-Europa worden weer een aantal LNG-tankers verwacht, naar verwachting nog dertig schepen tot medio mei. De temperaturen liggen dit weekend iets lager dan de afgelopen tijd waardoor de verwarmingen wellicht weer aan kunnen. De LNG-aanvoer en de aantrekkende zon- en windproductie kunnen deze vraag opvangen waardoor we geen prijsstijging verwachten.

Lange termijnprijzen

Op de termijnmarkt blijft het onzeker wat er met de prijzen gaat gebeuren. Zoals eerder al gezegd, er komt een moment dat de gasvoorraden vol zitten en de gasprijs zal gaan dalen. Voor Amerikaanse LNG-producenten is het dan niet meer rendabel om de tankers onze kant op te sturen. Dat moment zal in juni zijn, gezien er al meerdere LNG-leveringen afgezegd zijn en ook voor juli en augustus worden annuleringen verwacht. De verwachting is dat dit weinig invloed zal hebben op de prijsvorming in de zomer, gezien er dan weinig vraag is.

Électricité de France nam twee weken geleden het besluit dat de verwachte kernenergieproductie in Frankrijk flink verminderd zal worden. Dit wordt veroorzaakt door de weggevallen vraag, deels om brandstof te besparen voor de winter en tot slot om om langdurig onderhoud uit te voeren. Volgens de berekeningen is er 14 miljard m3 gas extra nodig om te zorgen dat de gascentrales aan de elektriciteitsvraag kunnen voldoen. Dit zal vooral eind 2002, begin 2021 plaatsvinden. Echter zit hier onzekerheid in, wegens het feit dat niemand weet hoe het er uit zal gaan zien. Momenteel lijkt het dat de afname van de kernenergie ingeprijsd zit in de prijzen van Q3 en Q4 van 2020.