De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

marktupdate week 13

Terugblik op de afgelopen week

De dagprijzen zijn nog verder gedaald, met als hoofdoorzaak het lage gebruik van kantoren en openbare ruimten omdat deze gesloten zijn. Ook is het de afgelopen dagen lekker zonnig geweest waardoor de prijzen konden dalen. Het aanbod van gas blijft hoog, de Gate terminal voedt veel gas in het net.

De spotmarkten voor elektriciteit waren historisch laag. Zondag was de APX-prijs gedurende 5 uur negatief. Ook de onbalans was het weekend vaak negatief, dit zorgde ervoor dat Tennet voor het eerst dit jaar afregelend noodvermogen moest afroepen. Dit werd mede veroorzaakt door veel productie uit wind en zon.

Volgens Tennet is het elektriciteitsverbruik door de corona niet lager geworden dan gebruikelijk. Wij denken echter dat het wel lager is. De productie uit wind is de laatste dagen wat afgenomen en daarom heeft de APX weer een lichte stijging gekregen.

Op de lange termijnmarkten merken wij veel van het Corona-virus. Toch zijn de prijzen vanaf midden vorige week niet meer gedaald, het is wel laag genoeg zo. Dit zorgde voor een prijsstabiliteit. De olieprijs was bewegelijk afgelopen dagen, maar aan het eind van de dag kwam het steeds weer neer op hetzelfde bedrag. De vraag is sterk teruggevallen, minder luchtvaart, scheepvaart en wegverkeer. De producenten blijven vrolijk door produceren. Dit zorgt ervoor dat er een tekort aan opslagcapaciteit te ontstaan wat ervoor zorgt dat de prijs de bodem lijkt te raken.

Een opvallende gebeurtenis is dat CO2-rechten en steenkolen gaan stijgen. De termijnprijzen zijn langzaam aan het herstellen van de forse daling van afgelopen week. Dit lukt doordat er in de grondstofprijzen meer stabiliteit komt.

Vooruitblik op gas

Wat denken wij dat er komende week op de gasmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Wij verwachten op de korte termijn gasmarkt een stabiele prijs. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er weinig ruimte is voor een verdere prijsdaling. De laatste dagen neemt de vraag toe en de voorspelde wind laat de vraag begin volgende week verder verhogen. Het LNG aanbod blijft ruim voldoende en de Gate-terminal zal nog 3 tankers verwachten in de komende dagen en moet nog fors invoeden in het net om deze voorraad te kunnen opslaan. In Aziƫ staan de prijzen flink onder druk omdat er veel vraag is weggevallen. India heeft de LNG importinstallaties stilgezet en daardoor zullen er nog meer schepen naar Europa varen.

Lange termijnprijzen

Voor de lange termijnmarkt blijft het onzeker. De LNG aanvoer zal blijven toenemen, maar de handelaren zullen zich voor alsnog afwachten opstellen omdat het risico te groot is om in deze onzekerheid een richting aan te nemen.

Vooruitblik op elektriciteit

Wat denken wij dat er de komende week op de elektriciteitsmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Voor de APX-markt weten wij niet heel goed wat we kunnen verwachten. De zon productie neemt de komende dagen af, maar de windproductie zal toenemen. De vraag zal structureel lager zijn en volgende week zal dit ook zo blijven. Het weekend is de kans groot dat er weer lage prijzen aan komen.

Lange termijnprijzen

Voor de lange termijnmarkt blijft het onzeker. De vraag is of de prijzen stabiel blijven of dat ze wat gaan stijgen. De reden dat de steenkoolprijs is gaan stijgen heeft te maken met de verminderde productie een het verwachtte eerste van de Chinese vraag. Dit zorgt ervoor dat er komende weken een kentering te verwachten is. Door de lage prijzen van CO2-rechten zijn de steenkoolcentrales momenteel goedkoper dan de gascentrales.