De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

ZONNNNN!!!
ZONNNNN!!!
Gas 29 feb7 maartElektriciteit 29 feb 7 maart
TTF Daggas 25.51 27.12Base Apr 24 53.20 56.52
TTF Apr 24 24.865 25.99Peak call 25 77.56
83.01
TTF call 2529.40 30.22Base call 25 78.55 75.99

Zon begint EPEX-prijzen omlaag te duwen

Zowel bij gas als elektriciteit zagen we vrij forse prijsbewegingen deze week. Over het algemeen waren het opwaartse bewegingen, maar woensdag einde dag zakten de prijzen terug naar het niveau van vorige week. Er zijn geen significante fundamentele oorzaken aan te wijzen voor deze bewegingen. Sommige analisten verwijzen naar de afnemende windkracht, zowel in de afgelopen week als in de komende weken. Daar komt echter wel weer meer zonneschijn voor in de plaats, wat alleen in Nederland nu al optelt tot 10 GW op het midden van de dag. Daarnaast waren er enkele ongeplande verstoringen in het Noorse gasaanbod, maar het waren geen volumes waar de markt echt van schrok. Een logischere verklaring voor het tijdelijke opwaartse sentiment is dat er meer handelaren zijn die instappen op dit relatief lage prijspeil. Het geluid in de markt is dat veel partijen ‘short’ zijn gegaan in de periode dat de prijzen daalden en dat er weer meer gekocht wordt nu er voorlopig een bodem lijkt te zijn bereikt.

De emissierechtenmarkt vertoont eenzelfde trend. Op 23 februari werd een slotprijs van 52,22 €/ton genoteerd en sindsdien tikt het belangrijkste maandcontract gestaag omhoog. Deze woensdag werd er rond 62 €/ton gehandeld. Aangezien de eigenaren van gasgestookte elektriciteitscentrales emissierechten moeten kopen om een ton CO₂ uit te mogen stoten, kregen de elektriciteitsprijzen ook een stoot omhoog. In tandem met de gasprijzen zakten woensdagmiddag de emissierechtenprijzen ook weg. De slotprijs kwam uit op ruim 59 €/ton, een stijging van iets meer dan 1 €/ton week-op-week. Donderdagmiddag klom de prijs weer naar 61 €/ton.

Nu we de maand maart ingerold zijn, zijn ook de verbruikscijfers over februari naar buiten gekomen. De gasvraag in de EU + GB lag vorige maand maar liefst 24% lager dan in de referentieperiode 2017-2021. Dit lag vooral aan de industriële (-25%) en huishoudelijke (-26%) vraag, maar ook de vraag naar gas voor elektriciteitscentrales was fors (-18%) lager. Bij het vergelijken van feb’23 met feb’24 valt op dat de gasvraag voor elektriciteitsopwekking zelfs 24% gedaald is. Dit komt vooral door meer hernieuwbare elektriciteitsproductie en verbeterde beschikbaarheid van de Franse kerncentrales. Jaar-op-jaar bezien heeft de milde winter ook voor lagere huishoudelijke gasvraag gezorgd. Ondanks de lagere gasprijzen is de industriële gasvraag met 1% afgenomen t.o.v. een jaar geleden.

De vulgraad van de Europese gasbergingen staat momenteel rond 61%, waarbij Nederland op 55% staat en Duitsland op 68%. Op weekenddagen met stevige windkracht zien we vooral in Duitsland dat de voorraden weer mondjesmaat gevuld worden. De verwachting is dat deze trend sterker wordt naar mate maart vordert en de zonproductie toeneemt.

In Nederland staat er voorlopig vrijwel geen regen op de planning. De temperaturen bewegen rond het gemiddelde van de afgelopen dertig jaar. De windverwachting is wel zo’n 10 tot 20% lager dan gebruikelijk, zowel in Nederland als Duitsland. Nu de dagen langer en zonniger worden, is de verwachting dat de EPEX-prijzen overdag omlaag gedrukt worden. De typisch zomerse M-curve komt daarmee weer langzaam terug, waarbij op zonnige dagen het ochtendblok tussen 07.00 en 10.00 uur en het avondblok tussen 17.00 en 20.00 uur veel hoger geprijsd zijn dan de overige uren. Op dit moment wordt voor dit weekend een gemiddelde EPEX-prijs van 47 €/MWh ingeschat en voor de werkweek daarna 75 €/MWh. Voor daggas is dit respectievelijk ca. 25,2 en 25,5 €ct/m3.