De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Koud!!
Koud!!

Afgelopen week

Gas 2 maart 9 maartElektriciteit2 maart 9 maart
TTF Daggas48.243.8Base april 23116.8
110.7
TTF April 2346.843.6Peak call 24147.3143.2
TTF call 2452.7150.5Base call 24130.8132.0

Gas nadert de 40 cent per m3

De maand maart wordt gezien als de laatste maand van de huidige winterperiode. Qua temperatuur is de maand ook winters van start gegaan. In de afgelopen dagen kwam het kwik overdag maar nauwelijks boven nul. Dat zorgde ook voor een flink hogere gasvraag.

De daggasprijs liet in februari in de eerste week een prijsdaling zien van vijf cent. Maar bleef de rest van de maand vrij stabiel rond de 50 €ct/m3. Opvallend is dan ook dat, ondanks de koude start van de maand maart, de daggasprijs na de eerste handelsweek eveneens vijf cent lager staat.

Direct aan het begin van de maand is de daggasprijs door de 50-centgrens heen gezakt en is op weg naar de 40 €ct/m3. Dat was eind oktober 2022 voor het laatst een aantal dagen het geval, in een week dat het uitzonderlijk warm was voor de tijd van het jaar en de voorraden al ongeveer volledig gevuld waren. Voor de tijd dat de daggasprijs structureel onder de 40 €ct/m3 lag, moeten we anderhalf jaar terug gaan, naar augustus 2021. Door de verhoogde gasvraag lag de daggasprijs de afgelopen dagen wel ongeveer 1 tot 1,5 cent hoger dan de frontmaanden april tot en met juni.

Zoals gezegd werden de gasvoorraden goed aangesproken in de afgelopen week. De gemiddelde vulgraad van de Nederlandse bergingen is inmiddels gedaald naar 60 procent. Dat is inmiddels wel iets hoger dan het Europese gemiddelde van 58 procent. Het is daarmee aannemelijk dat we deze winter uitkomen met gasvoorraden die nog voor minstens de helft zijn gevuld.

Met name de temperatuur ontwikkeling in april zal bepalend zijn wanneer de voorraden per saldo weer worden aangevuld. Meestal wordt de laagste vulgraad eind maart gehaald, maar in 2021 was dat bijvoorbeeld pas eind april het geval.

De weersberichten geven voor de komende week een wisselvalliger beeld. De temperatuur loopt tot aanstaande maandag op. Bovendien is de verwachting dat de wind na het weekend naar het zuidwesten gaat draaien en ook flink gaat aantrekken naar 6 Beaufort. Voor de komende dagen kan dat verdere neerwaartse druk geven op zowel de daggas- als de EPEX spotprijzen. De markt verwacht voor de spotprijs van elektriciteit voor de komende weekend en week een gemiddelde prijs van ongeveer 100 €/MWh. Dat is ongeveer een kwart lager dan we de afgelopen dagen hebben gezien.

LNG zal ook de komende zomermaanden een belangrijke spil blijven om de gasvoorraden weer te vullen. Er dient namelijk rekening te worden gehouden met het Noorse onderhoudsseizoen dat in april al gaat beginnen. Berekeningen laten zien dat er deze zomer gemiddeld 20% van de Noorse capaciteit niet beschikbaar zal zijn. Met als zwaarte punt begin juni en begin september. Dan is de helft van de capaciteit in onderhoud.

Op de hoogte blijven


Wilt u op de hoogte blijven van de marktontwikkelingen? Meld u nu aan.