De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Winter
Winter
Gas 21 dec4 janElektriciteit 21 Dec  4 jan
TTF Daggas31.7031.12Base Feb 2497.2295.83
TTF Feb 2434.4433.41Peak call 2496.8095.07
TTF call 2434.1034.10Base call 2488.4087.27

Hogere vraag naar gas door lage temperaturen

De gasmarkt heeft recentelijk interessante ontwikkelingen doorgemaakt. De hoge productieniveaus in combinatie met het zachte winterweer resulteerden in verminderd verbruik en verhoogde gasvoorraden. De weerspatronen gedurende 2023 hadden een aanzienlijke invloed op de vraag naar gas. De milde winter leidde tot een lager verbruik, wat de marktdynamiek tijdens het hoogseizoen beïnvloedde. Daarnaast blijft de onrust op de vaarroute van de Rode Zee voortduren. Recentelijk is bekend geworden dat wereldwijde bedrijven naar verluidt hun activiteiten in dat gebied zullen opschorten vanwege de toenemende spanningen. Deze omstandigheden, gecombineerd en de weersverwachting van de komende periode, hebben geleid tot een kleine correctie op de gasprijzen.

Momenteel is de Europese gasvoorraad voor meer dan 86% gevuld, wat een hoog niveau is voor de tijd van het jaar. De Nederlandse gasreserves bevinden zich op een respectabele 81,5%, wat ook boven het gebruikelijke niveau ligt voor deze tijd van het jaar. Nederland begon dit kalenderjaar met een vullingspercentage van 83%, het hoogste niveau sinds 2015. Bovendien worden er nog vier LNG-schepen verwacht bij de Nederlandse terminals tegen 7 januari. Naast deze LNG-schepen is er ook een stabiele gasaanvoer vanuit Noorwegen.

Tot en met 7 januari worden temperaturen verwacht die boven het gemiddelde liggen voor dit seizoen. Echter, vanaf 8 januari worden lagere temperaturen voorspeld dan normaal voor deze periode. Naast een afname in temperatuur wordt er ook een sterke afname in wind verwacht. Dit zal naar verwachting de vraag naar verwarmingsbrandstof doen vergroten, wat deze week al resulteerde in een korte stijging van de gasprijzen. Desondanks wordt voorspeld dat de invloed van deze weersomstandigheden op de gasmarkt beperkt zal zijn, vanwege de nog steeds bovengemiddelde vulling van de gasopslagen.

Een week geleden bewoog de daggas prijs rond de 32 ect/m3. Gisteren, op woensdag 3 januari, handelde deze onder de 29 ect/m3. Zoals eerder aangegeven, steeg de gasprijs na de bekendmaking van het aankomende koude weer, wat ook te zien is in de huidige daggasprijs. Die handelt nu op 31,7 ect/m3. Momenteel ligt de daggasprijs ruim 2 ect/m3 onder het niveau van het februaricontract, dat momenteel wordt verhandeld voor ruim 34 ect/m3.
De relatief milde periode van het jaar en het overvloedige aanbod van windenergie hebben directe invloed gehad op de EPEX-prijzen. De gemiddelde baseload van de afgelopen week bedroeg 38,05 €/MWh, terwijl de gemiddelde piekprijs op 53,83 €/MWh lag. Gedurende de nacht waren er meerdere uren met negatieve EPEX-prijzen, voornamelijk vanwege het overvloede aanbod van windenergie. Vandaag, donderdag 4 januari, ligt de gemiddelde EPEX-prijs op 84,68 €/MWh. Deze hogere prijzen worden voornamelijk veroorzaakt door de afname in het windvermogen.   

De komende week betekent een omslag van e milde winterse omstandigheden naar een periode met verwachte temperaturen rond het vriespunt, waarbij s ‘nachts temperaturen onder het vriespunt worden voorspeld. Deze weersomstandigheden gepaard met de aanhoudende onrust langs de vaarroutes in de Rode Zee, hebben deze week geleid tot een lichte correctie in de gasprijzen.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de Nederlandse gasvoorraden de komende weken verder worden aangesproken. Ondanks deze ontwikkeling wordt verwacht dat dit slechts beperkte invloed zal hebben op de gasprijzen, gezien de goede vulling van de gasvoorraden. Deze week worden nog vier LNG-schepen verwacht bij de Nederlandse terminals, wat een stabiele aanvoer is voor de tijd van het jaar. Naast LNG-schepen is er ook een stabiele aanvoer van Noors gas