De energiemarkt verandert continu, daarom praten we je bij en blikken wij alvast vooruit op de volgende week.

marktupdate

Terugblik op afgelopen week

Van een mooie daling in het begin van deze week is de markt in de loop van de week helaas sterk gestegen. De daling is ontstaan door de goede gasaanvoer en de lage grondstofprijzen. Echter werd het in de loop van de week wat kouder en begon de prijs emissierechten op te lopen door de naderende Brexit. Dit wordt vervolgens verdisconteerd in de elektra prijzen.

De TTF-dagprijs van het gas daalde ondanks de kou en de stijging van de emissierechten. Dit kwam omdat de LNG aanvoer goed blijft en de export vanuit Engeland naar België om ruimte te maken in de gasopslagen als deze gasleiding medio april dicht zal gaan voor onderhoud. De prijsdaling hadden wij niet helemaal zien aankomen, maar wij zijn er wel blij mee.

De APX’ers hebben opnieuw te maken met een lichte stijging van de prijzen. Hoewel de tarieven gunstiger leken te worden begonnen de prijs naderhand toch weer te stijgen omdat er minder aanbod was doordat het kouder was dan voorzien en weinig wind. Op dit moment zijn we terug op het niveau van vorige week. Hadden wij het bij het rechte eind? Niet helemaal, maar het is ook niet geheel onjuist. De APX schommelde op en neer en is weer terug bij af.

De lange termijn prijzen voor gas en elektra zijn de hele week in beweging geweest, dit komt door de emissierechten die sterk beïnvloed worden door de naderende Brexit. Vorige week dachten wij dat de prijzen stabiel zouden blijven, omdat dit al enkele weken zo was. Dat hadden wij dus mooi mis.

Vooruitblik op gas

Wat denken wij dat er komende week op de gasmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Voor de TTF-dagprijs verwachten wij dat deze stabiel blijft, het is kouder voor deze tijd van het jaar maar er is voldoende aanbod.

Lange termijn

Voor het lange termijn gas verwachten we een onzeker beeld, we zien op dit moment dat de termijnmarkt de stijging van de kolenprijs volgt.

Vooruitblik op elektriciteit

Wat denken wij dat er de komende week op de elektriciteitsmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Voor de APX’ers verwachten wij een daling van de elektraprijzen. Er zal minder wind zijn dan deze week, maar dit is voldoende om de prijs op de APX laag te houden. Daarbij is de spotprijs voor gas gunstig waardoor gascentrales goedkoop kunnen opwekken en is er veel Franse Hydropower beschikbaar. Ook zien we deze week de terugkeer van Maasvlakte 3 op het net. Al met al belooft het een mooie spot-week te worden.

Lange termijn

Op de lange termijn is het koffiedik kijken, we zien dat de elektriciteitsprijs nog altijd de CO2 prijs volgt die sterk beïnvloed wordt door de BBBBBBBrrrrexit. Daarover is inmiddels zo veel over gezegd dat wij hier geen uitspraken over doen.