De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Terugblik op de afgelopen week

Dagprijzen gas en elektra up!!

De week begon met oplopende gas- en elektraprijzen. Naarmate de startdatum 1 oktober van het nieuwe gasjaar naderde, stegen met name de prijzen voor de korte termijn. De Day-Ahead gasprijs handelde dinsdagmiddag zelfs rond de 12,5 ect/m3, een stijging van bijna 1,5 ect/m3 vergeleken met de prijs in het weekend. De daggasprijs kroop steeds dichter naar de frontmaand oktober toe. Het kille, bewolkte en windstille weer leidde tot de stijgende gasprijs. In Nederland wordt inmiddels in totaal ruim 100 miljoen m3 gas per dag verstookt.

De beperkte elektriciteitsopwekking uit zonne- en windenergie gaf de APX spotprijzen van maandag tot en met woensdag een flinke zet omhoog. Dinsdag was de duurste dag van de afgelopen week, met in de ochtend uurprijzen tot 80 euro/MWh en in de avond zelfs ruim 128 euro/MWh. In tegenstelling met wat vorige week verwacht werd, begon het in de  loop van zondag steeds minder te waaien. Aan het einde van de zondagochtend was Tennet genoodzaakt om bijna een half uur noodvermogen in opregelrichting in te zetten. De dagen daarna was dat niet nodig, maar de onbalansprijsvorming was erg beweeglijk, met geregeld kortdurende pieken tot circa 250 euro/MWh. Tussen de pieken door was onbalansprijs over het algemeen onder het APX niveau. Het blijft onstuimig op de onbalansmarkt.

Dinsdagmiddag zette plots een daling in. Berichten dat de beschikbaarheid van Franse kerncentrales volgens schema verloopt gaf wat lucht aan de prijzen voor de korte termijn. Uiteindelijk zijn de korte termijnprijzen van zowel gas als elektriciteit per saldo onveranderd vergeleken met een week geleden. De lange termijn prijzen waren redelijk stabiel.

Vooruitblik komende weken

De korte termijnprijzen voor gas passen we aan van stabiel naar onzeker. Het begin van een nieuw gasjaar brengt geregeld een aantal dagen beweeglijke gasprijzen met zich mee. En in de afgelopen jaren gaf dit soms een kentering in de prijstrend.

Voor het komende weekend is de marktverwachting voor de APX spotprijs momenteel gemiddeld 27 euro/MWh. De aantrekkende wind is de grootste oorzaak van deze relatief lage prijs. Na het weekend zwakt de wind iets af, maar de verwachting is dat het erg wisselvallig blijft. De markt gaat voor de komende week uit van baseload APX spotprijs van 35-40 euro/MWh.
Door een mogelijk defect aan de Cobra-kabel tussen Nederland en Denemarken, zal er voorlopig geen Deense windstroom geïmporteerd kunnen worden. Het vermogen van 700 MW is niet zodanig dat er een groot effect hiervan te verwachten is.

De prijsvorming voor de langere termijn handhaven we op stabiel.