De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Terugblik op de afgelopen week

Gas 31 aug7 septElektriciteit31 aug7 sept
TTF Daggas234.6210.0Base Okt 22477.10480.00
TTF Okt 22234.4207.0Peak call 23591.00490.00
TTF call 23189.4196.0Base call 23418.00382.00

Afgelopen week; Gasprijzen voor de korte termijn gedaald maar voor de lange termijn omhoog

Afgelopen week waren er opnieuw extreme prijsbewegingen. Vrijdagavond maakte Gazprom bekend dat in de compressor die in de voorgaande dagen onderhouden werd, olielekkage gevonden is. Dit is niet toegestaan vanuit veiligheidsoogpunt. De boodschap was: deze compessor moet door deskundigen gerepareerd worden en deze reparatie zal te lijden hebben onder de sancties tegen Rusland. Kortom: impliciet werd gesteld dat Nordstream1 voorlopig geen gas zal invoeden. De gasprijzen begonnen daarom op maandagochtend tot 70 ct/m3 hoger dan ze op vrijdag eindigden.  Maar dan de helft van deze stijging was er aan het einde van maandag al weer af, omdat de markt ook door had dat 20 mln m3 minder dag voorlopig geen verschil maakt. Sinds maandag zijn de prijzen binnen de dag nog steeds enorm beweeglijk met verschillen van tenminste 25 ct/m3.

We zien dat de dagprijzen gas en de gasprijzen voor de komende winter meer wegzakken dan de prijs voor de verdere periodes. Per saldo is er daarom een daling voor de eerstgenoemde periodes en een stijging op de latere periodes in de afgelopen week.

Opvallend is dat de OTC elektriciteitsprijzen een wat ander beeld laten zien. De baseprijs voor oktober is deze week op peil gebleven, terwijl juist de termijnprijzen 2023 en verder behoorlijk gedaald zijn. Dit kan te maken hebben met het gegeven dat de OTC elektriciteitsprijzen altijd wat achterlopen op de gasprijzen. Maar de sparkspread lijkt de hele week al wat te dalen. Deel van de oorzaak is de gedaalde prijs voor CO2 emissierechten.

Er lekt steeds meer uit welke maatregelen de Europese Commissie voorlegt aan de ministers komende vrijdag. Vrijwel zeker is dat er net als bij gas een verplichting voor lidstaten komt om het elektriciteitsverbruik te verminderen. Richtlijn is 20% en er wordt gesproken over extra reductie in de duurste uren. Immers in de duurste uren draaien de gascentrales vol mee.
Een prijs plafond op de klantprijs van gas en elektriciteit is ook een onderwerp; het lijkt er op dat de commissie dit wil overlaten aan de lidstaten. Wel met de richtlijn dat de burgers en kleine bedrijven geholpen moeten worden.  Een omstreden maatregel is de aftopping van de prijs om winst van elektriciteitsproducenten die een veel lagere kostprijs hebben. Denk aan windmolens, zonneparken, kerncentrales en bruinkoolcentrales. Er wordt gesproken over een maximum vergoeding van 200 €/MWh. Een hogere marktvergoeding wordt dan achteraf als heffing in rekening gebracht. De vraag is of dit wordt doorgevoerd, omdat er veel discussie is of dit de juiste uitwerking is van het doel van de maatregel, namelijk het afnemen van overwinsten om de steunmaatregelen te betalen.

Andere maatregelen die gesuggereerd zijn: ondersteunen van kredietlijnen van energiebedrijven, tijdelijk verbieden van speculatieve handel op energieproducten en verruimen van de beschikbare hoeveelheid CO2 rechten. Ook spreekt de Eurocommissaris over een maximumprijs op invoer van Russisch gas, maar dat zou een symbolische daad zijn.

Voor de korte termijn elektriciteitsprijzen zijn de verwachte regen en wat meer wind waarschijnlijk wat prijsdrukkend. Ook de dagprijzen gas kunnen hierdoor hun dalende beweging voortzetten.

Vanuit aanbod perspectief is er bij gas ruimte voor prijsdaling. Als de gasvoorraden in Europa vol zijn zal er een nieuw evenwicht voor de internationale LNG prijzen gezocht worden. Het lijkt logisch dat dit prijsniveau lager is, maar dit hangt ook sterk af van de Aziatische vraag. Deze is recentelijk gestegen. De maatregelen van de EU kunnen ook forse impact hebben.

Op de hoogte blijven


Wilt u op de hoogte blijven van de marktontwikkelingen? Meld u nu aan.