De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Terugblik op de afgelopen week

Gas eurcent/m34 aug12 augElektra in Euro/MwH4 aug12 aug
TTF Daggas40.8545.3OTC Base Sep 2198.00103.25
TTF sept 202141.245.5OTC peak call 2285.0087.53
TTF call 2227.8030.02OTC base call 22 76.9080.00

Gas weer omhoog!!!

Afgelopen week zijn de gasprijzen weer verder gestegen op zowel de spot- als termijnmarkt. De termijnprijs voor Cal’22 steeg in één week tijd met meer dan 13%. Voorlopig lijkt het plafond nog niet in zicht. Op dit moment wordt er veel gas in de opslagen geïnjecteerd, maar blijft het aanbod beperkt. Dit zorgt ervoor dat gasprijzen blijven oplopen. Het bericht dat een gasveld of een pijpleiding in Noorwegen er tijdelijk uitligt, leidt meteen tot een stijging van de gasprijzen. Op dit moment lijkt een tijdelijke daling alleen ingezet te kunnen worden door winstnemingen van handelaren.

De spotprijzen voor elektriciteit lagen afgelopen weekend een stuk lagere dan de dagen ervoor. Op zondag waren er zelfs negatieve prijzen zichtbaar. Dit kwam door minder vraag naar elektriciteit vanwege de vakantieperiode en veel duurzame opwek. De gemiddelde spotprijs van afgelopen zondag kwam uit op 8,54 €/MWh, een zeer laag niveau wat zich zelden toont. Een negental aaneengesloten uren negatieve prijzen speelde daar een grote rol in. Dat kwam op zijn beurt door relatief veel opwek middels renewables in Nederland als omringende landen. Zo lag de gemiddelde spotprijs in Duitsland en Frankrijk nog lager, met de laagste prijs in België die gemiddeld zelfs een aantal euro onder 0 lag. De gemiddelde stroomprijs in Nederland lag op 73,6 €/MWh afgelopen week, dat betekende een daling van 2 €/MWh ten opzichte van een week eerder. Het wegvallen van wind zorgt er echter voor dat de elektriciteitsprijzen weer hard oplopen. De gasprijs steeg hard en nam toe met 3,4 €/MWh, daarmee kwam deze gemiddeld uit op 41,9 €/MWh. De contracten voor komende maanden stegen wederom flink, voor komende maanden handelt gas boven de 43 €/MWh. Ook op het gebied van elektriciteit zien we die stijgingen en handelen de contracten voor oktober en november (ruim) boven de 100 €/MWh.

Terugblik afgelopen half jaar

De energiemarkten zijn zo extreem als het weer deze zomer. De energiegrondstoffen zoals olie, steenkool en CO2 emissierechten liepen in het eerste halfjaar al naar recordniveaus. Er is al genoeg over geschreven: gedreven door krapper aanbod na de overschotten tijdens de corona-lockdown en vraagherstel. Maar ook speculatie die oversloeg van de financiële markten naar de grondstofmarkten. Het overschot aan geld, gecreëerd door overheden en centrale banken om een economische recessie als gevolg van de corona-lockdown te voorkomen, moest en moet ergens naartoe. Die geldstroom gaat altijd eerst naar financiële markten en dan pas naar bedrijfsovernames en de grondstofmarkten.

De termijnmarkt voor elektra volgt de hele tijd min of meer de kostprijs. Weliswaar is de WKK-sparkspread momenteel fantastisch, maar dat komt omdat vrijwel alle glastuinbouwbedrijven en andere middelgrote organisaties die de WKK hebben draaien nauwelijks kosten voor CO2 -emissie hebben. De energiebelastingen op WKK-gas zijn nul en deze bedrijven vallen niet onder het ETS systeem en hoeven dus geen CO2 -emissierechten te kopen. De fossiele concurrenten op de elektriciteitsmarkt hebben het eerstgenoemde voordeel ook, maar het tweede niet. Gevolg is dat de productiemarges voor grote centrales (clean sparkspread en clean darkspread) voor alle toekomstige tijdvakken rond of onder nul zijn. Dus deze exploitanten pakken geen winst. Voor de exploitanten van duurzame bronnen (uit zon, wind, biomassa en waterkracht) zijn deze prijzen wel een feest. Zeker voor de bronnen met een lage kostprijs die lage SDE-basisbedragen hebben, kunnen boven kostprijs hun elektriciteit verkopen.

De termijnmarkt voor gas was tot voor kort nog laag geprijsd. Maar door de lage vulgraad van de gasopslagen en de beperkte LNG aanvoer is de situatie nu nijpend geworden. De LNG prijzen in Azië zijn in de afgelopen weken sterk gestegen en de Europese prijzen moeten mee om nog enige aanvoer te krijgen deze zomer. De LNG Japan/Korea marker noteert voor komende maanden 15-17 $ per MMBtu, dat is omgerekend 41-47 ct/m3. Het huidige prijsniveau komt hiermee overeen na aftrek van lagere transportkosten vanuit de VS naar Europa ten opzichte van Azië.

Opvallend is dat de prijzen voor de komende winterperiode niet of nauwelijks hoger zijn dan de korte termijnprijzen. Dat betekent dat de partijen die nu gas opslaan niets verdienen. Dat kan niet zo blijven. Sowieso zal deze extreme situatie niet zo aanhouden. Het voelt als zomer 2008. De vraag is niet of de recessie en de prijsval komt, maar de vraag is wanneer deze komt.

Op de hoogte blijven


Wilt u op de hoogte blijven van de marktontwikkelingen? Meld u nu aan.